Sony Xperia E4g - Het gesprekkenlogboek gebruiken

background image

Het gesprekkenlogboek gebruiken

In het gesprekkenlogboek vindt u gemiste , ontvangen en gekozen oproepen.

Uw gemiste gesprekken weergeven

1

Als u een gemiste gesprek hebt, wordt in de statusbalk weergegeven. sleep de

statusbalk omlaag.

2

Tik op

Gemiste oproep.

Een nummer uit uw gesprekkenlijst bellen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Telefoon. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het

scherm.

3

Als u een nummer direct wilt bellen, tikt u op het nummer. Als u een nummer wilt

bewerken voordat u het belt, raakt u het gewenste nummer aan, houdt u het vast

en tikt u op

Nummer bewerken voor bellen.

U kunt ook een nummer bellen door op >

Terugbellen te tikken.

Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan uw contacten

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Telefoon. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het

scherm.

3

Raak het nummer aan en houd het vast en tik op

Toevoegen aan Contacten.

4

Tik op het gewenste contact of tik op

Nieuw contact maken.

5

Bewerk de contactgegevens en tik op

Gereed.

51

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het oproeplogboek verbergen

1

Tik vanuit Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Telefoon.

3

Tik op >

Gesprekkenlijst verbergen.