Sony Xperia E4g - Meerdere gesprekken

background image

Meerdere gesprekken

Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere gesprekken tegelijk

verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een

gesprek ontvangt.

Wisselgesprek activeren of deactiveren

1

Tik in het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Oproep > Aanvullende instellingen.

3

Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op

Wisselgesprek.

Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen

Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u naar rechts.

Een tweede gesprek weigeren

Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u naar links.

Een tweede gesprek tot stand brengen

1

Tik tijdens een gesprek op .

2

Vul het nummer van de ontvanger in en tik op . Het eerste gesprek wordt in de

wacht geplaatst.

Een derde gesprek beantwoorden en het actieve gesprek beëindigen

Wanneer het derde gesprek binnenkomt, tikt u op

Huidig beëindigen en

beantwoorden.

Een derde gesprek weigeren

Wanneer het derde gesprek binnenkomt, tikt u op

Inkomend gesprek afwijzen.

Schakelen tussen meerdere gesprekken

Als u naar de volgende oproep wilt schakelen en de huidige oproep in de wacht

wilt zetten, tikt u op

Naar dit gesprek.