Sony Xperia E4g - Telefonische vergaderingen

background image

Telefonische vergaderingen

Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig

spreken met twee of meer personen.

Neem contact op met uw netwerkprovider voor informatie over het aantal deelnemers dat u

aan een telefonische vergadering kunt toevoegen.

53

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een telefonische vergadering tot stand brengen

1

Tik tijdens een gesprek op .

2

Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op . De eerste deelnemer

wordt in de wacht geplaatst.

3

Tik op om de tweede deelnemer toe te voegen aan de telefonische

vergadering.

4

Herhaal stap 1 t/m 3 om meer deelnemers toe te voegen aan het gesprek.

Een privégesprek met een deelnemer aan een telefonische vergadering voeren

1

Tik tijdens een telefonische vergadering op

Beheren.

2

Tik op het telefoonnummer van de deelnemer voor een privégesprek.

3

Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische

vergadering, tikt u op .

Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering

1

Tik tijdens een telefonische vergadering op

Beheren.

2

Tik op naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een telefonische vergadering beëindigen

Tik tijdens de telefonische vergadering op

Tel. vergadering beëindigen.