Sony Xperia E4g - Foto’s maken en video’s opnemen

background image

Foto's maken en video's opnemen

1

In- of uitzoomen

2

Hoofdcamerascherm

3

Foto's en video's weergeven

4

Foto's maken of videoclips opnemen

5

Stap terug of camera afsluiten

6

Instellingen voor vastleggen wijzigen

7

Camera-instellingen en sneltoetsen openen

8

Camera aan voorzijde

Een foto nemen vanaf het vergrendelingsscherm

1

Als u het scherm wilt activeren, drukt u kort op de aan/uit-toets .

2

Wilt u de camera inschakelen, houd dan vast en sleep het omhoog.

3

Tik nadat de camera opent op .

Een foto maken door het scherm aan te raken

1

Activeer de camera.

2

Tik op en vervolgens op .

3

Sleep de schuifregelaar naast

Vastleggen met aanraken naar rechts.

4

Richt de camera op het onderwerp.

5

Houd een plek op het scherm aangeraakt om de autofocus te activeren. Wanneer

het scherpstelkader blauw wordt, tilt u uw vinger op om een foto te maken.

Een foto maken door op de knop op het scherm te tikken

1

Activeer de camera.

2

Richt de camera op het onderwerp.

3

Tik op de knop op het scherm . De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van

het scherm haalt.

Een zelfportret maken met de camera vooraan

1

Activeer de camera.

2

Tik op

.

3

Als u de foto wilt maken, tikt u op de cameraknop op het scherm . De foto

wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

De flitser voor de fotocamera gebruiken

1

Wanneer de camera is geopend, tikt u op .

2

Selecteer uw gewenste flitserinstelling.

3

Maak de foto.

77

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De zoomfunctie gebruiken

Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer de camera open is.

Knijp vingers samen of beweeg ze uit elkaar op het camerascherm wanneer de camera

open is.

Een video opnemen

1

Schakel de camera in.

2

Richt de camera op het onderwerp.

3

Tik op om de opname te starten.

4

Tik op om tijdens het opnemen van een video te onderbreken. Tik op om het

opnemen te hervatten.

5

Tik op om de opname te stoppen.

Een foto nemen tijdens het opnemen van een video

Tik op om een foto te nemen tijdens het opnemen van een video. De foto wordt

gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

Uw foto's en video's weergeven

1

Schakel de camera in en tik vervolgens op een miniatuurweergave om een foto of

video te openen.

2

Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.

Een foto of een opgenomen video verwijderen

1

Blader naar de foto of de video die u wilt verwijderen.

2

Tik op het scherm zodat wordt weergegeven.

3

Tik op .

4

Tik op

Verwijderen om uw keuze te bevestigen.