Sony Xperia E4g - Gezichtsdetectie

background image

Gezichtsdetectie

Met gezichtsdetectie kunt u de focus richten op een gezicht dat niet in het midden staat.

De camera kan maximaal vijf gezichten herkennen. De gezichten worden gemarkeerd

met witte kaders. Met een gekleurd kader wordt aangegeven op welk gezicht wordt

scherpgesteld. De focus wordt ingesteld op het gezicht dat zich het dichtst bij de

camera bevindt. U kunt ook op een van de kaders tikken om te bepalen op welk gezicht

moet worden scherpgesteld.

Gezichtsdetectie inschakelen

1

Activeer de camera.

2

Tik op en selecteer vervolgens .

3

Tik op en vervolgens op .

4

Tik op

Scherpstel-modus > Gezichtsherkenning.

Een foto maken met gezichtsdetectie

1

Wanneer de camera is geopend en

Gezichtsherkenning is ingeschakeld, richt u

de camera op uw onderwerp. Er kunnen tot 5 gezichten worden gedetecteerd en

elk gedetecteerd gezicht wordt in een kader geplaatst.

2

Tik op het kader dat u wilt selecteren voor scherpstelling. Tik niet op een kader als

u de scherpstelling automatisch wilt laten bepalen.

3

Met een gekleurd kader wordt het gezicht aangegeven waarop wordt

scherpgesteld. Tik op het scherm om de foto te maken.