Sony Xperia E4g - Smile Shutter™ gebruiken om lachende gezichten vast te leggen

background image

Smile Shutter™ gebruiken om lachende gezichten vast te leggen

Gebruik de Smile Shutter™-technologie om alleen foto's van lachende gezichten te

maken. In de camera worden maximaal vijf gezichten herkend. Eén van deze gezichten

wordt geselecteerd voor glimlachdetectie en autofocus. Wanneer het geselecteerde

gezicht lacht, wordt automatisch een foto gemaakt.

78

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Smile Shutter™ inschakelen

1

Activeer de camera.

2

Tik op en vervolgens op

3

Tik op

Lachsluiter en selecteer een lachniveau.

Een foto maken met Smile Shutter™

1

Wanneer de camera is geopend en Smile Shutter™ is ingeschakeld, richt u de

camera op uw onderwerp. In de camera wordt bepaald op welk gezicht moet

worden scherpgesteld.

2

Het geselecteerde gezicht verschijnt in een gekleurd kader en de foto wordt

automatisch gemaakt.

3

Als er geen glimlach wordt gedetecteerd, tikt u op het scherm om de foto

handmatig te maken.