Sony Xperia E4g - Contacten toevoegen en bewerken

background image

Contacten toevoegen en bewerken

Een contact toevoegen

1

Tik in het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op .

3

Als u uw contacten hebt gesynchroniseerd met één of meerdere accounts en een

nieuw contact toevoegt, moet u de account selecteren waaraan u dit contact wilt

toevoegen.U kunt ook op

Phone contact tikken als u het contact alleen op uw

apparaat wilt gebruiken en opslaan.

4

Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.

5

Als u klaar bent, tikt u op

Gereed.

De account die u in stap 3 voor synchronisatie hebt gekozen, wordt als standaardaccount

weergegeven wanneer u een nieuw contact toevoegt. Als u een contact in een bepaalde

account opslaat, wordt die account als standaardaccount voor opslag weergegeven wanneer

u een nieuw contact toevoegt. Als u een contact in een bepaalde account hebt opgeslagen en

u deze wilt wijzigen, moet u een nieuw contact aanmaken en een andere account voor opslag

kiezen.

Als u vóór het telefoonnummer van een contact een plusteken en de landcode toevoegt, hoeft

u het nummer niet te bewerken wanneer u vanuit andere landen belt.

Een contact bewerken

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .

3

Bewerk de gewenste informatie.

4

Als u klaar bent, tikt u op

Gereed.

Sommige synchronisatieservices laten u geen contactgegevens bewerken.

Een afbeelding koppelen aan een contact

1

Tik in het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .

3

Tik op

en selecteer de gewenste methode om de contactafbeelding toe te

voegen.

4

Als u de afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op

Gereed.

U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie

Album . Als u een

afbeelding wilt toevoegen die is opgeslagen op een online account, moet u de foto eerst

downloaden.

57

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De beltoon voor een contact personaliseren

1

Tik in het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .

3

Tik op >

Ringtone instellen.

4

Selecteer één van de opties in de lijst of tik op om een muziekbestand te

selecteren dat op uw apparaat is opgeslagen, en tik op

Gereed.

5

Tik op

Gereed.

Contacten verwijderen

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Houd het contact dat u wilt verwijderen, aangeraakt.

3

Om alle contacten te verwijderen, tikt u op de pijl omlaag om het

vervolgkeuzemenu te openen en vervolgens selecteert u

Alles markeren.

4

Tik op en vervolgens op

Verwijderen.

Contactgegevens over uzelf bewerken

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op

Mijzelf en op .

3

Voer de nieuwe gegevens in of maak de gewenste wijzigingen.

4

Als u klaar bent, tikt u op

Gereed.

Een nieuw contact toevoegen uit een tekstbericht

1

Tik op uw Startscherm op , ga naar en tik hierop.

2

Tik op >

Opslaan.

3

Selecteer een bestaand contact of tik op

Nieuw contact maken.

4

Bewerk de contactgegevens en tik op

Gereed.