Sony Xperia E4g - Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

background image

Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier

contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in de

applicatie Contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten samenvoegen tot één

vermelding. Als u per ongeluk vermeldingen samenvoegt, kunt u ze later ook opnieuw

splitsen.

Contacten koppelen

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op het contact dat u aan een ander contact wilt koppelen.

3

Druk op en tik op

Contact koppelen.

4

Tik op het contact waarvan u de informatie wilt samenvoegen met het eerste

contact en tik vervolgens op

OK om te bevestigen. De informatie van het eerste

contact wordt samengevoegd met het tweede contact en de gekoppelde

contacten worden als één contact weergegeven in de lijst met contacten.

60

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Gekoppelde contacten scheiden

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op het gekoppelde contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .

3

Tik op

Contactkoppeling verw. > Ontkoppelen.