Sony Xperia E4g - Een back-up maken van contacten

background image

Een back-up maken van contacten

U kunt een geheugenkaart gebruiken om een back-up van contacten te maken. Zie

Contacten overbrengen

op de pagina 55 voor meer informatie over het herstellen van

contacten op uw apparaat.

Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Druk op en tik op

Contacten exporteren > SD-kaart.

3

Tik op

OK.

61

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.