Sony Xperia E4g - Scherm Toepassingen

background image

Scherm Toepassingen

Het scherm Toepassingen, dat u opent vanuit het startscherm, bevat de applicaties die

vooraf op uw apparaat zijn geïnstalleerd en de applicaties die u downloadt.

Alle applicaties op het scherm Toepassingen weergeven

1

Tik op uw startscherm op .

2

Veeg naar links of rechts op het scherm Toepassingen.

Een applicatie openen vanuit het scherm Toepassingen

Veeg naar links of rechts om de applicatie te zoeken, tik vervolgens op de

applicatie.

Het schermmenu Toepassingen openen

Wanneer het scherm Toepassingen is geopend, sleept u de linker rand van het

scherm naar rechts.

Een applicatie verplaatsen op het scherm Toepassingen

1

Om het menu van het scherm Toepassingen te openen, sleept u de linker rand

van het scherm Toepassingen naar rechts.

2

Zorg dat

Aangepaste volgorde is geselecteerd onder APPS TONEN.

3

Houd de applicatie aangeraakt tot hij groter wordt en het apparaat trilt. Sleep hem

vervolgens naar de nieuwe plek.

Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm

1

Raak vanuit het applicatiescherm een applicatiepictogram aan en houd dit vast

totdat het scherm gaat trillen, sleep het pictogram vervolgens naar de bovenkant

van het scherm. Het startscherm wordt geopend.

2

Sleep het pictogram naar de gewenste locatie op het startscherm en laat uw

vinger vervolgens los.

Applicaties rangschikken op het applicatiescherm

1

Om het applicatiemenu te openen, sleept u de linkerrand van het applicatiescherm

naar rechts.

2

Selecteer de gewenste optie onder

APPS TONEN.

17

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Vanuit het scherm Toepassingen naar een applicatie zoeken

1

Om het menu van het scherm Toepassingen te openen, sleept u de linker rand

van het scherm Toepassingen naar rechts.

2

Tik op

Apps zoeken.

3

Voer de naam van de applicatie in waarnaar u wilt zoeken.

Een applicatie verwijderen vanuit het scherm Toepassingen

1

Om het schermmenu Toepassingen te openen, sleept u de linker rand van het

scherm Toepassingen naar rechts.

2

Tik op

Verwijderen. Alle niet te installeren applicaties worden aangegeven met .

3

Tik op de applicatie die u wilt verwijderen en tik vervolgens op

Verwijderen.