Sony Xperia E4g - Foto’s en video’s bekijken

background image

Foto's en video's bekijken

Gebruik de applicatie Album om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met

de camera hebt vastgelegd of om soortgelijke content weer te geven die u op het

apparaat hebt opgeslagen. Alle foto's en video's worden in een chronologisch geordend

raster weergegeven.

1

Tik op het pictogram om het hoofdmenu van Album te openen.

2

Menuopties weergeven

3

Een diavoorstelling van al uw foto´s, of de foto´s die u aan favorieten hebt toegevoegd

4

Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om het hoofdmenu van Album te openen

5

De datum van onderdelen in de groep

6

Tik op een foto of video om deze te bekijken

7

Omhoog of omlaag bladeren om de inhoud weer te geven

Foto's en video's weergeven

1

Tik in het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Album .

3

Tik op een foto of video die u wilt weergeven en tik op

Album > Eenmalig.

4

Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om

de vorige foto of video weer te geven.

Als u een toepassing wilt veranderen die u als standaard hebt geselecteerd voor het openen

van foto's of video's, tikt u op

Instellingen > Apps en veegt u naar de tab Alles, selecteert u de

toepassing en tikt u op

Standaardwaarden wissen onder Standaard starten.

Als de richting van het scherm niet automatisch verandert wanneer u het toestel een

kwartslag draait, schakel dan het selectieveld

Scherm automatisch draaien in onder

Instellingen > Scherm > Schermrotatie.

De grootte van de miniaturen wijzigen

Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in

te zoomen als u miniaturen van foto's en video's in Album bekijkt.

In- of uitzoomen op een foto

Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om uit te

zoomen als u een foto bekijkt.

90

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een diavoorstelling van uw foto's bekijken

1

Tik bij het bekijken van een foto op het scherm om de werkbalken weer te geven

en en trik op >

Diavoorstelling om het afspelen te starten van alle foto's in een

album.

2

Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.

Een video afspelen

1

Zoek en tik in Album op de video die u wilt afspelen.

2

Tik op en vervolgens op

Films> Eenmalig.

3

Als er geen afspeelknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze

weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen.

Een video onderbreken

1

Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de

zoombesturingselementen weer te geven.

2

Tik op .

Een video vooruit- en terugspoelen

1

Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de

zoombesturingselementen weer te geven.

2

Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar rechts

om vooruit te spoelen.

Het volume van een video aanpassen

Druk op de volumetoets.