Sony Xperia E4g - Foto’s en video’s verbergen

background image

Foto's en video's verbergen

U kunt foto's en video's op het startscherm van Album verbergen. Nadat foto's en

video's zijn verborgen op het startscherm van Album, zijn ze alleen zichtbaar in de map

Verborgen.

Een foto of video verbergen

1

Zoek en tik in Album op de foto of video die u wilt verbergen.

2

Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .

3

Tik op

Verbergen > OK.

93

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Verborgen foto's en video's weergeven

1

Sleep de linkerrand van het startscherm van Album naar rechts en tik op

Verborgen.

2

Tik op een foto of video om deze te bekijken.

3

Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om

de vorige foto of video weer te geven.

Een foto of video weer zichtbaar maken

1

Sleep de linkerrand van het startscherm van Album naar rechts en tik op

Verborgen.

2

Tik op de foto of video die u weer zichtbaar wilt maken.

3

Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .

4

Tik op

Niet verbergen.