Sony Xperia E4g - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Aan de slag.................................................................................... 6

Info over deze gebruikershandleiding.................................................. 6
Overzicht apparaat..............................................................................6
In elkaar zetten....................................................................................7
Schermbeveiliging............................................................................... 9
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen..................................... 9
Waarom heb ik een Google™-account nodig?..................................10
Uw apparaat opladen........................................................................11

De basisaspecten onder de knie krijgen...................................... 13

Het aanraakscherm gebruiken...........................................................13
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen........................................ 15
Startscherm...................................................................................... 15
Scherm Toepassingen...................................................................... 17
Navigeren door toepassingen............................................................18
Kleine apps....................................................................................... 19
Widgets............................................................................................ 19
Snelkoppelingen en mappen............................................................. 20
Achtergrond en thema's....................................................................21
Een schermopname maken.............................................................. 22
Status en meldingen......................................................................... 22
Pictogrammen in de statusbalk......................................................... 23
Overzicht toepassingen.....................................................................25

Applicaties downloaden...............................................................27

Applicaties downloaden van Google Play™.......................................27
Applicaties downloaden van andere bronnen.................................... 27

Internet en netwerken.................................................................. 28

Surfen op internet............................................................................. 28
Internet- en mms-instellingen ........................................................... 28
Wi-Fi® ............................................................................................. 29
Uw mobiele gegevensverbinding delen..............................................31
Gegevensgebruik beheren................................................................ 32
Mobiele netwerken selecteren........................................................... 33
VPN's (Virtual Private Network)..........................................................33

Gegevens synchroniseren op uw apparaat..................................35

Synchroniseren met online-accounts.................................................35
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®...................35

Basisinstellingen...........................................................................37

Instellingen openen........................................................................... 37
Geluid, beltoon en volume.................................................................37

2

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

SIM-kaartbeveiliging ......................................................................... 38
Scherminstellingen............................................................................ 39
Dagdroom.........................................................................................39
Schermvergrendeling........................................................................ 40
Taalinstellingen..................................................................................41
Datum en tijd.....................................................................................42
De geluidsweergave verbeteren........................................................ 42

Tekst typen...................................................................................44

Virtueel toetsenbord.......................................................................... 44
Toetsenblok...................................................................................... 45
Tekst invoeren met spraakinvoer....................................................... 46
Tekst bewerken................................................................................ 46
Het Xperia-toetsenbord personaliseren............................................. 47

Bellen........................................................................................... 48

Bellen................................................................................................48
Oproepen ontvangen........................................................................ 49
Lopende gesprekken........................................................................ 51
Het gesprekkenlogboek gebruiken.................................................... 51
Oproepen doorschakelen..................................................................52
Gesprekken beperken.......................................................................52
Meerdere gesprekken....................................................................... 53
Telefonische vergaderingen...............................................................53
Voicemail.......................................................................................... 54
Noodoproepen..................................................................................54

Contacten ....................................................................................55

Contacten overbrengen.....................................................................55
Contacten zoeken en weergeven...................................................... 56
Contacten toevoegen en bewerken...................................................57
Medische en noodhulpgegevens toevoegen......................................58
Favorieten en groepen...................................................................... 59
Contactinformatie verzenden.............................................................60
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden..........................60
Een back-up maken van contacten...................................................61

Berichten en chat......................................................................... 62

Berichten lezen en verzenden............................................................62
Uw berichten organiseren................................................................. 63
Bellen vanuit een bericht................................................................... 64
Berichtinstellingen............................................................................. 64
Chatten en videochat........................................................................ 64

E-mail........................................................................................... 65

E-mail instellen.................................................................................. 65
E-mailberichten verzenden en ontvangen.......................................... 65

3

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Voorbeeldvenster e-mail....................................................................66
Uw e-mailberichten organiseren........................................................ 67
Instellingen e-mailaccount................................................................. 67
Gmail™.............................................................................................68

Muziek ......................................................................................... 69

Muziek overzetten naar uw apparaat ................................................69
Naar muziek luisteren........................................................................ 69
Startschermmenu Walkman®........................................................... 70
Afspeellijsten..................................................................................... 71
Muziek delen.....................................................................................72
Het geluid verbeteren........................................................................ 72
Visualiser ..........................................................................................72
Muziek herkennen met TrackID™......................................................73

FM-radio.......................................................................................75

Naar de radio luisteren...................................................................... 75
Favoriete radiozenders...................................................................... 76
Geluidsinstellingen.............................................................................76

Camera.........................................................................................77

Foto's maken en video's opnemen................................................... 77
Gezichtsdetectie............................................................................... 78
Smile Shutter™ gebruiken om lachende gezichten vast te leggen..... 78
De geografische positie toevoegen aan uw foto's..............................79
Algemene camera-instellingen...........................................................79
Fotocamera-instellingen.................................................................... 83
Videocamera-instellingen.................................................................. 87

Foto's en video's in Album...........................................................90

Foto's en video's bekijken................................................................. 90
Foto's en video's delen en beheren...................................................91
Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor..................................92
Video's bewerken met de toepassing Movie Creator.........................93
Foto's en video's verbergen.............................................................. 93
Startschermmenu Album...................................................................94
Uw foto’s op een kaart weergeven.................................................... 95

Video's......................................................................................... 97

Video's bekijken in de applicatie Films...............................................97
Video naar uw apparaat overzetten .................................................. 98
Videocontent beheren....................................................................... 98

Connectiviteit............................................................................. 100

Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv weergeven.........100
Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten................................100
Draadloze Bluetooth®-technologie..................................................103

4

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Slimme apps en functies die tijd sparen.................................... 106

Accessoires en instellingen beheren met Smart Connect................ 106

Reizen en kaarten.......................................................................109

Locatiediensten gebruiken.............................................................. 109
Google Maps™ en navigatie........................................................... 109
Onderweg dataverkeer gebruiken................................................... 111
Vliegmodus..................................................................................... 111

Agenda en wekker......................................................................112

Agenda........................................................................................... 112
Alarm en klok.................................................................................. 113

Ondersteuning en onderhoud.................................................... 116

Ondersteuning in uw apparaat........................................................ 116
Computerhulpmiddelen...................................................................116
Uw apparaat updaten..................................................................... 117
Een verloren apparaat terugvinden ................................................. 118
Het identificatienummer van uw apparaat zoeken............................119
Batterij- en stroombeheer................................................................120
Geheugen en opslag....................................................................... 121
Bestanden beheren met behulp van een computer......................... 122
Back-up maken en herstellen van inhoud........................................123
Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren................................ 125
Uw apparaat opnieuw starten en resetten....................................... 126
Uw apparaat recyclen..................................................................... 127
Beperkingen aan services en functies..............................................127
Juridische gegevens........................................................................128

5

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.