Sony Xperia E4g - Gegevensgebruik beheren

background image

Gegevensgebruik beheren

U kunt de hoeveelheid gegevens bijhouden die van en naar uw apparaat gedurende een

bepaalde periode wordt overgebracht via uw mobiele gegevensverbinding of Wi-Fi®-

verbinding. U kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens weergeven die door individuele

applicaties wordt gebruikt. Voor gegevens die via uw mobiele gegevensverbinding wordt

overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te

voorkomen.

Door de instellingen voor gegevensgebruik aan te passen, hebt u meer controle over het

gegevensgebruik. Dit garandeert echter niet dat u geen extra kosten zult oplopen.

Dataverkeer in- of uitschakelen

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Datagebruik.

3

Sleep de schuifregelaar naast

Mobiel dataverkeer om gegevensverkeer in of uit te

schakelen.

Als gegevensverkeer is uitgeschakeld, kan het apparaat nog altijd Wi-Fi®- en Bluetooth®-

verbindingen gebruiken.

Een waarschuwing voor gegevensgebruik instellen

1

Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.

2

Tik in het Startscherm op .

3

Ga naar en tik op

Instellingen > Datagebruik.

4

Sleep de waarschuwingslijnen naar de gewenste waarde om het

waarschuwingsniveau in te stellen. U ontvangt een waarschuwingsbericht

wanneer de hoeveelheid gegevens het ingestelde niveau nadert.

Een limiet voor mobiel gegevensgebruik instellen

1

Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.

2

Tik in het Startscherm op .

3

Ga naar en tik op

Instellingen > Datagebruik.

4

Markeer het selectievakje

Mobiel datagebruik beperken indien dit is uitgeschakeld

en tik vervolgens op

OK.

5

Om de limiet voor mobiel gegevensgebruik in te stellen, sleept u de betreffende lijn

naar de gewenste waarde.

Wanneer uw mobiele gegevensgebruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele

gegevensverkeer op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

Het mobiele gegevensgebruik van individuele applicaties beheren

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Datagebruik.

3

Tik daarna op de gewenste applicatie.

4

Markeer het selectievakje

Achtergronddata beperken.

5

Voor meer specifieke instellingen voor de applicatie (indien van toepassing) tikt u

op

Instellingen voor app weergeven en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

De prestaties van individuele applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende

instellingen voor gegevensgebruik wijzigt.

32

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Gegevens die via Wi-Fi® zijn overgebracht, weergeven

1

Tik vanaf het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Datagebruik.

3

Tik op en schakel vervolgens het

Wi-Fi-gebruik weergeven-selectievakje aan als

dit is uitgeschakeld.

4

Tik op het tabblad

Wi-Fi.