Sony Xperia E4g - Back-up maken en herstellen van inhoud

background image

Back-up maken en herstellen van inhoud

In het algemeen kunt u foto's, video's en andere persoonlijke gegevens beter niet alleen

op het interne geheugen van uw toestel opslaan. Als er iets misgaat met de apparatuur

of uw toestel wordt gestolen of raakt zoek, bent u alles kwijt wat op het interne

geheugen van uw toestel staat opgeslagen. Het wordt aanbevolen om Xperia™

Companion te gebruiken om back-ups te maken die uw gegevens veilig op een

computer opslaan of in ieder geval een ander apparaat dan alleen uw toestel. Deze

methode wordt in het bijzonder aanbevolen als u de software van uw apparaat naar een

nieuwere Android-versie aan het updaten bent.
Met behulp van de applicatie Back-up maken en herstellen kunt u met uw Google™-

account snel een online back-up maken van basisinstellingen en gegevens. U kunt deze

applicatie ook gebruiken om lokaal een back-up van gegevens te maken, bijvoorbeeld,

op de SD-kaart in uw apparaat of op een extern opslagapparaat via USB.

Het is heel belangrijk dat u het wachtwoord onthoud dat u heeft ingesteld toen u van de

gegevens een back-up maakte. Als u het wachtwoord vergeet, kunt u belangrijke gegevens,

zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen.

123

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een gegevensback-up maken naar een computer

Gebruik de applicatie Xperia™ Companion om vanaf uw apparaat een gegevensback-up
naar een pc of een Apple

®

Mac

®

-computer te maken. Met deze back-upapplicatie kunt

u back-ups maken van de volgende soorten gegevens:

Contacten en gesprekkenlijsten

Berichten

Agenda

Instellingen

Mediabestanden, zoals muziek en video's

Foto's en afbeeldingen

Een back-up maken met behulp van uw computer

1

Zorg dat de applicatie Xperia™ Companion op de pc of de Apple

®

Mac

®

-

computer geïnstalleerd is.

2

Sluit uw apparaat via een USB-kabel op de computer aan.

3

Computer: Start de applicatie Xperia™ Companion. Na enkele momenten

detecteert de computer uw apparaat.

4

Selecteer

Back-up op het hoofdscherm.

5

Volg de instructies op het scherm op vanaf uw apparaat een gegevensback-up te

maken.

Uw gegevens terugzetten met behulp van uw computer

1

Zorg dat de applicatie Xperia™ Companion op de pc of de Apple

®

Mac

®

-

computer geïnstalleerd is.

2

Sluit uw apparaat via een USB-kabel op de computer aan.

3

Computer: Start de applicatie Xperia™ Companion.

4

Klik op

Herstellen.

5

Selecteer een back-upbestand in de back-upgegevens, tik op

Herstellen en volg

de scherminstructies om gegevens in uw toestel terug te zetten.

Een back-up maken van gegevens met de back-up- en

hersteltoepassing

Afhankelijk van de op uw apparaat geïnstalleerde versie van de back-up- en hersteltoepassing,

kunt u wellicht geen gegevens tussen verschillende versies van Android back-uppen en

herstellen, bijvoorbeeld als u updatet van Android 4.3 naar 4.4. Als u echter versie 2.0 (of later)

van de back-up- en hersteltoepassing op uw apparaat hebt, kunt u uw gegevens tussen

dergelijke updates wel herstellen. U kunt controleren welke versie u van de back-up- en

hersteltoepassing hebt via

Instellingen > Apps > Alles > Back-up en herstel.

Met de back-up- en hersteltoepassing kunt u handmatig een back-up van uw gegevens

maken; ook kunt u de automatische back-upfunctie inschakelen, zodat uw gegevens

regelmatig worden opgeslagen.
Het gebruik van de back-up- en hersteltoepassing wordt aanbevolen als u een back-up

van gegevens wilt maken voordat u de fabrieksinstellingen herstelt. Met deze toepassing

kunt u een back-up maken van de volgende soorten gegevens op een SD-kaart in het

apparaat:

Bladwijzers

Gesprekkenlijsten

Contacten

Gesprekken

Agendagegevens

124

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De automatische back-upfunctie instellen

1

Als u gegevens naar een SD-kaart veiligstelt, zorg dan dat de SD-kaart goed in uw

toestel geplaatst is.

2

Tik in het Startscherm op .

3

Zoek naar en tik op

Back-up maken en herstellen.

4

Sleep de schuifregelaar naar rechts om de functie voor automatische back-up te

activeren.

5

Tik voor het selecteren van een back-upfrequentie op en selecteer vervolgende

de gewenste frequentie.

6

Tik voor de bestemming van de back-upbestanden op > .

7

Selecteer de betreffende selectievelden om te selecteren van welk type gegevens

een back-up gemaakt moet worden.

8

Tik op om uw instellingen op te slaan.

Handmatig een back-up maken

1

Als u een back-up maakt op een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart

correct in uw apparaat geplaatst is.

2

Tik in het Startscherm op .

3

Zoek naar en tik op

Back-up maken en herstellen.

4

Tik op

Handmatige back-up en selecteer vervolgens een back-uplocatie en de

datatypes waar u een back-up van wilt maken.

5

Tik op

Doorgaan.

6

Tik op

Voltooien wanneer de back-up klaar is.

Gegevens vanaf een back-up terugzetten

1

Als u content herstelt van een SD-kaart, moet u ervoor zorgen dat de SD-kaart

correct in uw apparaat geplaatst is.

2

Tik in het Startscherm op .

3

Zoek naar en tik op

Back-up maken en herstellen.

4

Tik op

Gegevens nu herstellen, en selecteer een herstelbestemming en het type

gegevens dat u wilt terugzetten.

5

Tik op

Doorgaan.

6

Tik op

Voltooien als de gegevens zijn teruggezet.

Denk eraan dat alle wijzigingen die u in uw gegevens en instellingen hebt aangebracht nadat u

een back-up hebt gemaakt, inclusief alle toepassingen die u downloadt, tijdens een

herstelprocedure ongedaan worden gemaakt.