Sony Xperia E4g - Batterij- en stroombeheer

background image

Batterij- en stroombeheer

Uw apparaat heeft een ingebouwde batterij. U kunt uw batterijverbruik bijhouden en

bekijken welke applicaties de meeste stroom vergen. U kunt apps verwijderen of

beperken en een aantal stroombesparingsfuncties activeren om meer uit uw batterij te

halen. U kunt ook een schatting zien van hoeveel batterijcapaciteit u nog heeft en de

batterijinstellingen aanpassen om de prestaties van het toestel te verbeteren en de

batterij langer te kunnen gebruiken.

Het batterijverbruik van uw toestel beheren

1

Tik vanaf uw Startscherm op .

2

Vind en tik op

Instellingen > Energiebeheer > App-stroomverbruik. Er verschijnt

een overzicht met applicaties die veel netwerkverkeer gebruiken of die u al lange

tijd niet gebruikt heeft.

3

Lees de informatie en handel daarnaar door bijvoorbeeld een applicatie te

verwijderen of het gebruik te beperken.

Kijken welke applicaties de batterij het meest belasten

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Energiebeheer > Batterijverbruik.

De geschatte batterijtijd weergeven

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Energiebeheer.

Energiebesparingsmodi

Wanneer u langer met de batterij wilt doen, heeft u meerdere energiebesparingmodi tot

uw beschikking:

STAMINA-modus

Schakelt Wi-Fi® en mobiele data uit wanneer het scherm is uitgeschakeld, en

beperkt de prestaties van de hardware. Wanneer deze modus wordt geactiveerd,

verschijnt in de statusbalk.

Ultra STAMINA-modus

Beperkt de functionaliteit van uw apparaat tot kerntaken zoals

telefoongesprekken voeren en SMS-berichten versturen. Wanneer deze modus

wordt geactiveerd, verschijnt

in de statusbalk.

Batterijbesparingsmodus Wijzigt het gedrag van uw apparaat wanneer het batterijniveau onder een bepaald

percentage zakt, bijv. voor wat betreft de schermhelderheid en de time-out van

het scherm. Wanneer deze modus wordt geactiveerd, verschijnt

in de

statusbalk.

Wi-Fi op locatie

Stelt uw apparaat zo in, dat de Wi-Fi®-functie alleen wordt ingeschakeld wanneer

u binnen het bereik van een opgeslagen Wi-Fi®-netwerk komt.

Wachtrij achtergr.gegev. Optimaliseert het uitgaande dataverkeer wanneer het scherm is uitgeschakeld,

door de data op vooraf ingestelde tijdstippen te verzenden.

Een modus voor energiebesparing activeren

1

Tik vanaf uw Startscherm op .

2

Vind en tik op

Instellingen > Energiebeheer .

3

Om uw voorkeursstand te activeren, versleept u de betreffende schuifregelaar

naar rechts of selecteert u het betreffende selectieveld en bevestigt u de handeling

zo nodig.

4

Als er geen schuifregelaar of selectieveld beschikbaar is, tikt u op de naam van de

stand die u wilt activeren en bevestigt u de handeling zo nodig.

Overzicht van de STAMINA-modus

De STAMINA-modus heeft een aantal functies die u de mogelijkheid bieden om het

batterijgebruik te optimaliseren:

Verlengde stand-by Voorkomt dat toepassingen dataverkeer gebruiken, door Wi-Fi® en mobiele data uit te

schakelen wanneer het scherm is uitgeschakeld. U kunt uitzonderingen maken voor

120

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

een aantal toepassingen en services, zodat deze niet worden onderbroken wanneer

deze functie geactiveerd is.

STAMINA-klok

Onderbreekt netwerkverbindingen in situaties waarin u vaak op de aan/uit-toets drukt

om te zien hoe laat het is.

Verlengd gebruik

Beperkt de prestaties van de hardware wanneer u uw apparaat gebruikt.

De functies van de STAMINA mode activeren

1

Tik vanaf uw Startscherm op .

2

Vind en tik op

Instellingen > Energiebeheer en tik daarna op STAMINA-modus.

3

Activeer de STAMINA mode als deze gedeactiveerd is.

4

Selecteer de selectievelden naast de functies die u wilt activeren en tik daarna op

Activeren als daarom gevraagd wordt.

Toepassingen voor de STAMINA mode selecteren

1

Tik vanaf uw Startscherm op .

2

Vind en tik op

Instellingen > Energiebeheer en tik daarna op STAMINA-modus.

3

Activeer de STAMINA mode als deze gedeactiveerd is.

4

Zorg dat het selectieveld

Verlengde stand-by geselecteerd is en tik op Apps

actief in stand-by > Applicaties toevoegen.

5

Scroll naar links of naar rechts om alle applicaties en services te bekijken,

selecteer vervolgens de betreffende selectievelden voor de applicaties die u wilt

starten.

6

Tik op

Gereed wanneer u klaar bent.