Sony Xperia E4g - Juridische gegevens

background image

Juridische gegevens

Sony E2003/E2006/E2053

Deze gebruikershandleiding is zonder enige garantie uitgegeven door Sony Mobile Communications Inc. of een van

de lokale vestigingen. Er kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in

deze handleiding worden aangebracht door Sony Mobile Communications Inc. op grond van typografische fouten,

onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen

worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend

bedoeld ter illustratie en geven mogelijk geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.
Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde

handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve

eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar

www.sonymobile.com/us/legal/ voor meer informatie.
In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar services of toepassingen die door derden worden

aangeboden. Voor gebruik van dergelijke toepassingen of services kan een afzonderlijke registratie bij de andere

partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het

toepasselijke privacybeleid van de website wanneer u toepassingen opent op of via de website van derden. Sony

biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden

aangeboden door derden.
Uw mobiele apparaat heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan

en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden,

waaronder auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of

doorgestuurd vanaf uw mobiele apparaat. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik

is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid,

integriteit of kwaliteit van extra content of alle andere content van derden. Sony is onder geen enkele

omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.
Ga naar

www.sonymobile.com voor meer informatie.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van

dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.
Contenteigenaars gebruiken de Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten (WMDRM) om

hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software

om toegang te krijgen tot content die door WMDRM wordt beschermd. Als de WMDRM-software de content niet

kan beschermen, kunnen contenteigenaars Microsoft vragen de softwareoptie om WMDRM te gebruiken voor het

afspelen of kopiëren van beveiligde content in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeveiligde

content. Wanneer u licenties voor beveiligde content downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een

intrekkingslijst bij de licenties insluit. Contenteigenaars kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te

krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot content waarvoor de

upgrade is vereist.
Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het

persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming

met de MPEG-4 visual-standaard ('MPEG-4 video') of de AVC-standaard ('AVC video') en/of (ii) het decoderen van

MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of

is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-

video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra

informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden

verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie

www.mpegla.com. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder

licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN

PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN OPGESLAGEN OP UW TELEFOON (INCLUSIEF MAAR NIET

BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT OP

EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING OF DOCUMENTATIE BESCHREVEN METHODEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE

TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE

SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZIJ ONDER CONTRACT OF ALS ONRECHTMATIGE

DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET

FEITELIJK DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Alle rechten voorbehouden.

128

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.