Sony Xperia E4g - Virtueel toetsenbord

background image

Virtueel toetsenbord

U kunt tekst invoeren met het virtuele QWERTY-toetsenbord door elke letter afzonderlijk

in te tikken, of u kunt de functie Vegen om te schrijven gebruiken en met uw vinger van

de ene naar de andere letter schuiven om woorden te vormen. Als u liever een kleinere

versie van het virtuele toetsenbord gebruikt en tekst met slechts één hand wilt invoeren,

kunt u in plaats daarvan het toetsenbord voor één hand activeren.
U kunt maximaal drie talen selecteren voor tekstinvoer. Het toetsenbord detecteert de

taal die u gebruikt en voorspelt de woorden voor die taal tijdens het typen. Sommige

applicaties openen het virtuele toetsenbord automatisch, bijvoorbeeld e-mail- en SMS-

applicaties.

1 Verwijder een teken vóór de cursor.

2 Voer een regeleinde in of bevestig de tekstinvoer.

3 Voer een spatie in.

4 Personaliseer uw toetsenbord. Deze toets verdwijnt nadat het toetsenbord is gepersonaliseerd.

5 Geef cijfers en symbolen weer. Tik op

voor nog meer symbolen.

6 Schakel tussen kleine letters , hoofdletters en caps . Voor bepaalde talen wordt deze toets

gebruikt om toegang te krijgen tot extra tekens in die taal.

Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

Tik op een tekstinvoerveld.

Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken

Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, draait u het apparaat in de

liggende stand.

Het kan nodig zijn om de instellingen bij sommige applicaties aan te passen om de liggende

stand in te schakelen.

Tekst teken voor teken invoeren

1

Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit

teken.

2

Als u een tekenvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord

aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven.

Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt

u 'e' aan en houd u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep

terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.

Een punt invoeren

Tik tweemaal op de spatiebalk wanneer u klaar bent met het invoeren van een

woord.

44

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Tekst invoeren met de functie Gebaren

1

Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, veeg dan met uw vinger

van letter naar letter om het woord te traceren dat u wilt schrijven.

2

Als u klaar bent met een woord tilt u uw vinger op. Uw apparaat stelt een woord

voor op basis van de letters waar u langs hebt geveegd.

3

Als u het woord dat u wilt niet verschijnt, tik dan op voor meer opties en kies

daaruit. Als de gewenste optie niet verschijnt, verwijder dan het hele woord en

veeg het opnieuw of voer het woord in door op alle letters apart te tikken.

De instellingen van Vegen om te schrijven wijzigen

1

Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, tikt u op .

2

Tik op en vervolgens op

Instellingen voor toetsenbord.

3

Voor het activeren of deactiveren van de invoerfunctie Gebaren, schakelt u het

selectievakje

Vegen om te schrijven in of uit.

Het toetsenbord voor één hand gebruiken

1

Open het virtuele toetsenbord in de staande stand en tik op .

2

Tik op en vervolgens op

Eenhandig toetsenbord.

3

Om het toetsenbord voor één hand naar de linker- of de rechterkant van het

scherm te bewegen, tikt u op of .

Om terug te keren naar het volledige virtuele toetsenbord tikt u op .