Sony Xperia E4g - Video’s bekijken in de applicatie Films

background image

Video's bekijken in de applicatie Films

Gebruik de applicatie Films om films en andere videocontent af te spelen die u op uw

apparaat hebt opgeslagen of naar uw apparaat hebt gedownload. De applicatie Films

helpt u ook bij het ophalen van poster art, plot-samenvattingen, genre-informatie en

informatie over de regisseur voor elke film. U kunt uw films ook op andere apparaten

afspelen die met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

Sommige videobestanden kunnen niet in de applicatie Films worden afgespeeld.

1

Menuopties weergeven

2

Toont de meest recentelijk afgespeelde video

3

Sleep de linkerrand van het scherm naar rechts om door alle gedownloade en opgeslagen video's te

bladeren

4

Tikken om opgeslagen of gedownloade videobestanden af te spelen

5

Omhoog of omlaag bladeren om de inhoud weer te geven

Een video afspelen in Films

1

Tik op uw Startscherm op ; ga naar en tik op

Films.

2

Zoek en tik op de video die u wilt afspelen. Als de video niet op het scherm wordt

weergegeven, sleept u de linkerkant van het scherm naar rechts om het

startschermmenu Films te openen, waarna u op de gewenste video tikt.

3

Tik op het scherm om de bedieningsknoppen weer te geven of te verbergen.

4

Tik op om het afspelen te onderbreken. Tik op om het afspelen te hervatten.

5

Sleep de markering op de voortgangsbalk naar links om terug te spoelen. Sleep

de markering op de voortgangsbalk naar rechts om snel vooruit te spoelen.

Video weergeven op een extern apparaat

1

Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om alle

besturingselementen weer te geven.

2

Tik op >

Throw.

3

Selecteer een extern apparaat waarop u de video wilt weergeven. Volg de

aanwijzingen op het scherm om een extern apparaat toe te voegen als er geen

beschikbaar is.

De instellingen in Films wijzigen

1

Tik op uw Startscherm op , ga naar

Films en tik hierop.

2

Tik op >

Instellingen en wijzig de instellingen als gewenst.

97

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De geluidsinstellingen wijzigen terwijl een video wordt afgespeeld

1

Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de

besturingselementen weer te geven.

2

Tik op en op

Geluidsinstellingen.

3

Schakel de selectievakjes in voor de geluidsinstellingen die u wilt activeren.

4

Als u klaar bent, tikt u op

OK.

Een video delen

1

Als een video afspeelt die is opgeslagen onder Films of TV-programma's, drukt u

op en tikt u op

Delen.

2

Tik op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde video te delen en

volg dan de relevante stappen om de video te verzenden.