Sony Xperia E4g - Slik deler og administrerer du bilder og videoer

background image

Slik deler og administrerer du bilder og videoer

Du kan dele bilder og videoer du har lagret på enheten. Du kan også administrere dem

på ulike måter. Du kan for eksempel jobbe med bilder i batcher, dele bilder og koble dem

til kontakter.

Du kan kanskje ikke kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer. I tillegg

er det mulig at noen elementer ikke kan sendes hvis filstørrelsen er for stor.

Slik deler du et bilde eller en video

1

Finn og ta hurtig på bildet eller videoen du vil dele i Albumer.

2

Ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjene, og ta deretter hurtig på .

3

Ta hurtig på appen du vil bruke for å dele bildet, og følg de aktuelle trinnene for å

sende det.

Slik bruker du et bilde som kontaktbilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, og ta deretter

hurtig på >

Bruk som > Kontaktbilde.

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Kontakter > Bare én gang, og deretter velger

du en kontakt.

Slik bruker du et bilde som bakgrunn

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, og ta deretter

hurtig på >

Bruk som > Bakgrunn.

2

Følg instruksjonene på skjermen.

Slik roterer du et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på .

2

Velg

Roter. Bildet lagres i det nye formatet.

Slik sletter du et bilde eller en video

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på .

2

Ta hurtig på

Slett.

86

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik arbeider du med bilde- eller videogrupper i Album

1

Når miniatyrene av bildene og videoene vises i Album, trykker du på , og tar

deretter hurtig på

Velg elementer.

2

Ta hurtig på elementene du ønsker å jobbe med. Valgte elementer vises med en

blå ramme.

3

Bruk verktøyene i verktøylinjene for å jobbe med de valgte elementene.

Berør og hold nede et element til rammen blir blå for å aktivere den valgte modusen. Deretter

kan du ta hurtig på andre elementer for å velge dem.

Analysere bilder med ansikter i Album

Du kan analysere bilder på enheten som inneholder menneskers ansikter. Når du

aktiverer bildeanalyseringfunksjonen, forblir den aktivert, og nye bilder blir analysert når

de blir lagt til. Etter at du har kjørt analysen, kan du velge å gruppere alle bildene av

samme person i en mappe.

Slik slår du på bildeanalyseringsfunksjonen

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Album.

3

Dra den venstre kanten av albumstartskjermen til høyre og ta hurtig på

Ansikter.

Alle bildene på enheten blir analysert og gruppert i mappen med ansikter uten

navn.

Slik angir du et navn for et ansikt

1

I ikonet

Ansikter tar du hurtig på mappen Ansikter uten navn. Deretter blar du til

mappen

Andre ansikter og velger ansiktet du vil angi navn for.

2

Ta hurtig på

Legg til navn.

3

Skriv inn et navn, og trykk deretter på

Utført > Legg til som ny person.

Slik redigerer du et navn for et ansikt

1

Når du viser et ansikt i fullskjermvisning, tar du hurtig på skjermen for å vise

verktøylinjene, og tar deretter hurtig på >

Rediger navnetagger.

2

Ta hurtig på

OK.

3

Ta hurtig på navnet til ansiktet du vil redigere.

4

Rediger navnet, og ta deretter hurtig på

Utført >Legg til som ny person.