Sony Xperia E4g - Slik redigerer du videoer med Movie Creator-appen

background image

Slik redigerer du videoer med Movie Creator-appen

Du kan redigere videoer som du har tatt opp med kameraet. Du kan for eksempel klippe

en video til ønsket lengde eller justere hastigheten til en video. Originalversjonen forblir

uendret på enheten når du har lagret den redigerte videoen.

Slik klipper du en video

1

Mens videoen spilles av, tar du hurtig på skjermen for å vise verktøylinjene, og

deretter ta du hurtig på >

Klipp.

2

Hvis du vil flytte klipperammen til en annen del av tidslinjen, berører du og holder

kanten på klipperammen og drar den til den ønskede posisjonen. Deretter tar du

hurtig på

Bruk.

3

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av den klipte videoen.

Slik justerer du hastigheten for et videoklipp

1

Mens videoen spilles av, tar du hurtig på skjermen for å vise verktøylinjene, og

deretter ta du hurtig på >

Hastighet.

2

Velg et alternativ. Deretter berører du og holder kanten av tidslinjen, drar den til

ønsket posisjon og tar hurtig på

Bruk

3

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av den redigerte videoen.