Sony Xperia E4g - Slik skjuler du bilder og videoer

background image

Slik skjuler du bilder og videoer

Du kan skjule alle bilder og videoer fra albumstartskjermen. Når bilder og videoer er skjult

fra albumstartskjermen, kan de bare vises fra skjultmappen.

Slik skjuler du et bilde eller en video

1

Finn og ta hurtig på bildet eller videoen du vil skjule, i Album.

2

Ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjene, og ta deretter hurtig på .

3

Ta hurtig på

Skjul > OK.

88

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik viser du skjulte bilder og videoer

1

I Album drar du den venstre kanten av albumstartskjermen til høyre og tar hurtig

Skjult.

2

Ta hurtig på bildet eller videoen for å vise det.

3

Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise

forrige bilde eller video.

Slik viser du et skjult bilde eller en skjult video

1

I Album drar du den venstre kanten av albumstartskjermen til høyre og tar hurtig

Skjult.

2

Ta hurtig på et bilde eller en video som du vil vise.

3

Ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjene, og ta deretter hurtig på .

4

Ta hurtig på

Ikke skjul.