Sony Xperia E4g - Vise bildene dine på et kart

background image

Vise bildene dine på et kart

Å legge til stedsinformasjon i bilder blir også kalt geografisk merking (geotagging). Du kan

for eksempel vise og merke bildene dine geografisk på et kart, og vise venner og familie

hvor du var da du tok bildet. Se

Slik legge du den geografiske posisjonen til bildene

dine

på siden 75 for mer informasjon.

Hvis du har aktivert stedsgjenkjenning og aktivert geografisk merking i kameraet, kan du

merke bildene direkte, slik at du kan se dem på kartet senere.

1

Vis geografisk merkede bilder i globusvisning

2

Søk etter et sted på kartet

3

Vis menyvalg

4

Ta to ganger på for å zoome inn. Knip sammen fingrene for å zoome ut. Dra for å vise forskjellige deler

av kartet

5

En gruppe bilder og/eller videoer som er geografisk merket med samme sted

6

Miniatyrer av den valgte gruppen med bilder og/eller videoer. Ta hurtig på et element for å vise det i

fullskjermvisning

Hvis flere bilder ble tatt på samme sted, vises kun ett av dem på kartet. Totalt antall bilder

vises øverst til høyre, for eksempel . Hvis du vil vise alle bildene i gruppen, tar du hurtig på

omslagsbildet og tar deretter hurtig på et av miniatyrbildene nederst på skjermen.

Slik legger du en geotag til et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på

Trykk her for å angi sted for å åpne kartskjermen.

2

Finn og ta hurtig på stedet der bildet skal plasseres på kartet.

3

Ta hurtig på stedet på kartet der bildet skal flyttes til for å justere plasseringen av

bildet.

4

Ta hurtig på

OK for å lagre geotaggen når du er ferdig, og gå tilbake til

bildevisning.

90

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik viser du geografisk merkede bilder på et kart

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Album.

3

Dra den venstre kanten av albumstartskjermen til høyre og ta hurtig på

Steder.

4

Ta hurtig på bildet du ønsker å vise på et kart.

Slik viser du geografisk merkede bilder på en globus

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Album.

3

Dra den venstre kanten av albumstartskjermen til høyre og ta hurtig på

Steder >

.

4

Ta hurtig på bildet du ønsker å vise på en globus.

Slik endrer du geotaggen for et bilde

1

Berør og hold nede bildet til rammen blir blå når et bilde vises på kartet i Album.

Ta deretter hurtig på ønsket posisjon på kartet.

2

Ta hurtig på

OK.

Slik endrer du kartvisningen

Ta hurtig på , og velg

Klassisk visning eller Satellittvisning når kartet vises i albumet.

91

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.