Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Hvis du har en Google™-konto, kan du bruke Gmail™-appen for å lese og skrive e-

postmeldinger.

1

Vis en liste over alle Gmail-kontoer og nyere mapper

2

Skriv en ny e-postmelding

3

Søk etter e-postmeldinger

4

Tilgang til innstillinger og alternativer

5

Liste over e-postmeldinger

Slik finner du mer informasjon om Gmail™

Når Gmail-appen er åpen, drar du venstre kant av skjermen mot høyre. Deretter

finner du og tar hurtig på

Hjelp.

64

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.