Sony Xperia E4g - Innstillinger for e-postkonto

background image

Innstillinger for e-postkonto

Slik fjerner du en e-postkonto fra enheten

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

E-post.

3

Trykk på , og ta deretter hurtig på

Innstillinger.

4

Velg kontoen som skal fjernes.

5

Ta hurtig på

Slett konto > OK.

63

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik endrer du hvor ofte innboksen skal sjekkes

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

E-post.

3

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Innstillinger.

4

Velg kontoen der hyppigheten på innbokskontrollen skal endres.

5

Ta hurtig på

Kontroller frekvens > Kontrollfrekvens og velg et alternativ.

Slik konfigurerer du en automatisk fraværsmelding i Exchange Active Sync-kontoen

1

Fra Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på

E-post.

2

Trykk på , og trykk deretter på

Innstillinger.

3

Velg EAS (Exchange Active Sync)-kontoen som skal ha en automatisk

fraværsmelding.

4

Trykk på

Ikke på kontoret.

5

Dra glidebryteren ved siden av

Ikke på kontoret til høyre for å slå på funksjonen.

6

Dersom det er nødvendig, merk av

Angi tidsområde-avmerkingsboksen, og angi

tidsperioden for automatiske meldinger.

7

Legg fraværsmeldingen inn i hovedtekstfeltet.

8

Trykk på

OK for å bekrefte.