Sony Xperia E4g - Rute for e-postforhåndsvisning

background image

Rute for e-postforhåndsvisning

Det finnes en forhåndsvisningsrute for å vise og lese e-postmeldinger. Når funksjonen er

aktivert, kan du bruke den til å vise både e-postmeldingslisten og én valgt e-postmelding

samtidig.

62

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik endrer du innstillinger for forhåndsvisningsruten for e-post

1

Fra Startskjerm, ta hurtig på , og finn og ta deretter hurtig på

E-post.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Innstillinger > Delt visning.

3

Velg et alternativ, eller en kombinasjon av alternativer, og ta deretter hurtig på

OK.

Slik leser du e-postmeldinger i forhåndsvisningsruten

1

Kontroller at forhåndsvisningsruten er aktivert.

2

Åpne e-postinnboks.

3

Bla opp- eller nedover, og ta hurtig på e-posten du vil lese.

4

Ta hurtig på delelinjen (som befinner seg mellom e-postlisten og selve e-posten)

for å vise e-posten i fullskjermformat.

5

Ta hurtig på delelinjen på nytt for å gå tilbake til vanlig innboksvisning.