Sony Xperia E4g - Appskjermen

background image

Appskjermen

Appskjermen, som du åpner fra startsiden, inneholder både de forhåndsinstallerte

appene på enheten og appene du har lastet ned.

Slik viser du alle appene på appskjermen

1

Gå til startskjermen og ta hurtig på .

2

Knips mot venstre eller høyre på appskjermen.

Slik åpner du en app fra appskjermen

Knips mot venstre eller høyre for å finne appen, og ta deretter hurtig på appen.

Slik åpner du appskjermmenyen

Når appskjermmenyen er åpen, drar du venstre kant på skjermen mot høyre.

Slik flytter du en app på appskjermen

1

Åpne appskjermmenyen ved å dra venstre kant på appskjermen mot høyre.

2

Kontroller at

Tilpasset rekkefølge er valgt under VIS APPER.

3

Berør og hold appen inntil den forstørres og enheten vibrerer. Dra den deretter til

den nye plasseringen.

Slik legger du til en appsnarvei på startskjermen

1

På appskjermen berører og holder du nede et appikon inntil skjermen vibrerer. Dra

deretter ikonet til toppen av skjermen. Startskjermen åpnes.

2

Dra ikonet til ønsket plass på startskjermen, og slipp deretter opp fingeren.

Slik ordner du appene på appskjermen

1

Åpne appskjermmenyen ved å dra venstre kant på appskjermen mot høyre.

2

Velg ønsket alternativ under

VIS APPER.

Slik søker du etter en app fra appskjermen

1

Åpne appskjermmenyen ved å dra venstre kant på appskjermen mot høyre.

2

Ta hurtig på

Søk i apper.

3

Skriv inn navnet til appen som du vil søke etter.

Slik avinstallerer du en app fra appskjermen

1

Åpne appskjermmenyen ved å dra venstre kant på appskjermen mot høyre.

2

Ta hurtig på

Avinstaller. Alle apper som ikke kan avinstalleres, angis med .

3

Ta hurtig på appen du vil avinstallere, og ta deretter hurtig på

Avinstaller.

16

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.