Sony Xperia E4g - Moduler

background image

Moduler

Moduler er små apper som du kan bruke direkte på startskjermen. De fungerer også

som snarveier. Med modulen Vær kan du for eksempel se grunnleggende

værinformasjon direkte på startskjermen. Den fullstendige værappen åpnes imidlertid når

du tar hurtig på modulen. Du kan laste ned flere moduler fra Google Play™.

18

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik legger du til en modul på startsiden

1

Berør og hold nede på et tomt felt på Startskjerm til enheten vibrerer, og ta

deretter hurtig på

Moduler.

2

Finn og ta hurtig på modulen som skal legges til.

Slik endrer du størrelsen på en modul

1

Berør og hold nede en modul inntil den forstørres og enheten. Slipp deretter

modulen. Dersom størrelsen på modulen kan endres, f.eks. kalendermoduen,

vises en uthevet ramme, og redimensjoneringsprikker vises.

2

Dra prikkene innover eller utover for å forminske eller forstørre modulen.

3

Ta hurtig hvor som helst på Startskjerm for å bekrefte den nye størrelsen på

modulen.

Slik flytter du en modul

Berør og hold nede en modul inntil den forstørres og enheten vibrerer. Dra den

deretter til den nye plasseringen.

Slik fjerner du en modul

Berør og hold modulen inntil den forstørres og enheten vibrerer. Dra den deretter

til øverst på skjermen.