Sony Xperia E4g - Navigering i apper

background image

Navigering i apper

Du kan navigere mellom apper ved å bruke navigasjonstastene, favorittlinjen og vinduet

med nylig brukte apper, der du enkelt kan bytte mellom alle nylig brukte apper. Enkelte

apper lukkes når du trykker på for å avslutte, mens andre apper stanses midlertidig

eller fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Hvis appen stanses midlertidig eller kjører i

bakgrunnen, kan du fortsette der du slapp neste gang du åpner appen.

1

Vindu med nylig brukte apper – Åpne en nylig brukt app

2

Favorittlinje – Bruk en snarvei for å åpne apper eller moduler

3

Oppgavenavigeringstast – Åpne vinduet med nylig brukte apper og favorittlinjen

4

Startsidenavigeringstast – Avslutt en app og gå tilbake til startskjermen

5

Tilbakenavigeringstast – Gå tilbake til forrige skjerm i appen eller lukk appen

Slik åpner du vinduet for nylig brukte programmer

Trykk på .

Slik lukker du apper som nylig er brukt

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Lukk alle.

Slik åpner du en meny i et program

Trykk på mens du bruker programmet.

Ikke alle programmer har en meny.