Sony Xperia E4g - Slik låser og låser du opp skjermen

background image

Slik låser og låser du opp skjermen

Når enheten er slått på og ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, slukkes skjermens

bakbelysning for å spare batteristrøm, og skjermen låses automatisk. Skjermlåsen sikrer

at det ikke foretas uønskede valg på berøringsskjermen når du ikke bruker telefonen. Når

du kjøper enheten, er en enkel skjermlås allerede aktivert. Du må dra opp eller ned på

skjermen for å låse den opp. Du kan endre sikkerhetsinnstillingene og aktivere andre

låsefunksjoner. Se

Skjermlås

på siden 38 .

Slik aktiverer du skjermen

Trykk raskt på på/av-tasten .

Slik låser du skjermen

Trykk kort på av/på-tasten når skjermen er aktiv.