Sony Xperia E4g - Slik tar du en skjermkopi

background image

Slik tar du en skjermkopi

Du ka ta stillbilder of en hvilken som helst skjerm på enheten som skjermkopi.

Skjermkopier lagres automatisk i Album.

Slik tar du en skjermkopi

1

Trykk og hold nede på/av-tasten inntil et prompt-vindu vises.

2

Ta hurtig på

Du kan også ta en skjermkopi ved å trykke på av/på-tasten og tasten for volum ned samtidig

helt til du hører en klikkelyd.

Slik viser du skjermkopien

Dra statuslinjen helt nedover, og ta deretter hurtig på skjermkopien som skal vises.

Du kan også vise skjermkopier ved å åpne Album-appen.