Sony Xperia E4g - Små apper

background image

Små apper

Små apper er miniatyrapper som kjører oppå andre apper på den samme skjermen, for å

muliggjøre fleroppgavekjøring. Du kan for eksempel ha en åpen nettside som viser

opplysninger om valutakurser og deretter åpne den lille kalkulatorappen oppå nettsiden

og utføre beregninger. Du får tilgang til de små appene visa favorittlinjen. Hvis du vil laste

ned flere små apper, går du til Google Play™.

17

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik åpner du en liten app

1

Hvis du vil vise favorittlinjen, trykker du på

2

Ta hurtig på den lille appen som skal åpnes.

Du kan åpne flere små apper samtidig.

Slik lukker du en liten app

Ta hurtig på i vinduet med den lille appen.

Slik laster du ned en liten app

1

På favorittlinjen tar du hurtig på

. Deretter tar du hurtig på og tar hurtig på .

2

Søk etter den liten appen som du vil laste ned, og følg deretter instruksjonene for

å laste den ned og fullføre installasjonen.

Slik flytter du en liten app

Når en liten app er åpen, berør og hold i øvre venstre hjørne på den lille pappen,

og flytt den til ønsket posisjon.

Slik minimerer du en liten app

Når en liten app er åpen, berør og hold i øvre venstre hjørne på den lille pappen,

dra deretter i høyre kant eller i den nedre kanten på skjermen.

Slik omorganiserer du små apper på favorittlinjen

Berør og hold en liten app, og dra den til ønsket posisjon.

Slik fjerner du en liten app fra favorittlisten

1

Berør og hold en liten app, og dra den til .

2

Ta hurtig på

OK.

Slik gjenoppretter du en liten app som tidligere ble fjernet

1

Åpne favorittlinjen og ta hurtig på

.

2

Berør og hold den lille appen som du vil gjenopprette, og dra den deretter inn på

favorittlinjen.

Slik legger du til en modul som en liten app

1

Hvis du vil vise favorittlinjen, trykker du på

2

Ta hurtig på

> > .

3

Velg en modul.

4

Tast inn et navn på modulen, hvis ønskelig, og ta deretter hurtig på

OK.