Sony Xperia E4g - Startskjerm

background image

Startskjerm

Startskjerm er startpunktet for å bruke enheten. Den ligner på skrivebordet på en

datamaskinskjerm. Startskjermen kan ha opptil sju ruter, som strekker seg utover den

vanlige skjermbredden. Antall ruter på startskjermen angis med en rekke prikker nederst

på startskjermen. Den uthevede prikken viser hvilken rute du befinner deg på.

14

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik går du til startskjermen

Trykk .

Slik blar du gjennom startskjermen

Ruter på startskjermen

Du kan legge til nye ruter på startskjermen (maksimum sju ruter) og slette ruter. Du kan

også angi ruten du vil bruke som hovedrute på startskjermen.

Slik angir du en rute som hovedrute på startskjermen

1

Hold fingeren på et tomt område av Startskjerm til enheten begynner å vibrere.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla til ruten du vil angi som hovedrute på

startskjermen, og ta deretter hurtig på i øverste hjørne av ruten.

Slik legger du til et panel på startskjermen

1

Tykk og hold på et tomt område av Startskjerm, helt til enheten vibrerer.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom panelene, og trykk deretter .

15

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik sletter du en rute fra startsiden

1

Berør og hold nede på et tomt felt på Startskjerm til enheten vibrerer.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom ruten som skal slettes, og ta

deretter hurtig på .