Sony Xperia E4g - Status og varsler

background image

Status og varsler

Ikonene i statuslinjen informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og

kalendervarsler, aktive aktiviteter som for eksempel filnedlasting, og statusinformasjon

som for eksempel batterinivå og signalstyrke. Dra ned statuslinjen for å åpne

varselpanelet og håndtere varslene. Du kan også tilpasse ikonene og varslene ved å

velge hvilke systemikoner som skal vises på statuslinjen, og velge apper som har tillatelse

til å sende varsler.

Slik åpner eller lukker du varselpanelet

21

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik håndterer du et varsel

Ta hurtig på varslet.

Avvise et varsel fra varselpanelet

Plasser fingeren på et varsel og knips mot venstre eller høyre.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

Ta hurtig på

Fjern.

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Et blinkende

hvitt lys angir for eksempel en ny melding eller et tapt anrop.