Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Daydream er en interaktiv skjermsparer som automatisk viser farger, bilder eller en

fremvisning når enheten er dokket eller lades og skjermen ikke er i bruk.

Slik aktiverer du Daydream-skjermspareren

1

Gå til startskjermen og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Skjerm > Dagdrøm.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Dagdrøm mot høyre.

Slik velger du innhold til Daydream-skjermspareren

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Skjerm > Dagdrøm.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Dagdrøm mot høyre.

4

Velg det du vil vise når skjermspareren er aktiv.

Slik angir du når Daydream-skjermspareren skal startes

1

Gå til startskjermen og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Skjerm > Dagdrøm.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Dagdrøm mot høyre.

4

Ta hurtig på

Start nå for å aktivere Daydream-skjermspareren.

5

Hvis du vil angi alternativer for automatisk aktivering, tar du hurtig på

Når

Dagdrøm-modusen skal brukes og velger et alternativ.

37

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.