Sony Xperia E4g - Lyd, ringetone og volum

background image

Lyd, ringetone og volum

Du kan justere ringetonevolumet for innkommende anrop og varsler, samt for musikk- og

videoavspilling. Du kan også sette enheten i stillemodus, slik at den ikke ringer når du er i

et møte.

Slik justerer du volumnivåene

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Lyd > Volumer.

3

Dra volumglidebryterne til de ønskede posisjonene.

Du kan også skyve volumtasten opp eller ned for å justere volumnivåene for ringetone og

avspilling av mediefiler når skjermen er låst.

Slik stiller du enheten til vibrasjonsmodus

Trykk på volumtasten inntil vises på statuslinjen.

Slik stiller du enheten til stillemodus

1

Hold volumtasten nede til enheten vibrerer og vises på statuslinjen.

2

Skyv volumtasten ned igjen. vises på statuslinjen.

Skyv volumtasten opp for å avslutte stillemodus.

Slik angir du vibrasjons- og ringemodus for enheten

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Lyd.

3

Merk av i avmerkingsboksen

Vibrer når det ringer.

35

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik angir du en ringetone

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Lyd > Ringetone.

3

Velg et alternativ fra listen, eller ta hurtig på for å velge en musikkfil som er

lagret på enheten.

4

Bekreft ved å ta hurtig på

Utført.

Slik velger du varsellyden

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Lyd > Varsellyd.

3

Velg et alternativ fra listen, eller ta hurtig på og velg en musikkfil som er lagret

på enheten.

4

Bekreft ved å ta hurtig på

Utført.

Noen apper har sine egne, spesifikke varsellyder som du kan velge mellom i appinnstillingene.

Slik aktiverer du tastetoner

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Lyd.

3

Merk av i avmerkingsboksene

Tastetoner for tastatur og Berøringslyder.