Sony Xperia E4g - SIM-kortbeskyttelse

background image

SIM-kortbeskyttelse

Du kan låse og låse opp hvert av SIM-kortene i enheten med en PIN-kode (Personlig

IdentifikasjonsNummer). Når et SIM-kort er låst, er kortets abonnement beskyttet mot

misbruk. Det betyr at du må angi PIN-koden hver gang du starter enheten.
Hvis du taster inn feil PIN-kode flere ganger enn maksimalt antall tillatte forsøk, vil SIM-

kortet bli blokkert. Du må taste inn PUK-koden (Personal Unblocking Key) og deretter en

ny PIN-kode. PIN-koden og PUK-koden får du av nettoperatøren.

Slik angir du en SIM-kortlås

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet > Sett opp SIM-kort-lås.

3

Merk av for

Lås SIM-kortet.

4

Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på

OK. SIM-kortåsen er nå aktiv,

og du vil bli bedt om å taste inn denne låsen hver gang enheten startes.

Slik låser du opp et SIM-kort

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet > Sett opp SIM-kort-lås.

3

Fjern merket for

Lås SIM-kortet.

4

Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på

OK.

Slik endrer du PIN-koden for SIM-kortet

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet > Sett opp SIM-kort-lås.

3

Ta hurtig på

Endre SIM-PIN-kode.

4

Skriv inn den gamle PIN-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på

OK.

5

Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på

OK.

6

Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet på nytt, og ta hurtig på

OK.

Slik låser du opp et låst SIM-kort ved hjelp av PUK-koden

1

Angi PUK-koden, og ta hurtig på

.

2

Angi en ny personlig kode, og ta hurtig på

.

3

Angi den nye personlige koden på nytt, og ta hurtig på

.

Hvis du skriver inn feil PUK-kode for mange ganger, må du kontakte nettverksoperatøren for å

få et nytt SIM-kort.

36

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.