Sony Xperia E4g - Skjerminnstillinger

background image

Skjerminnstillinger

Slik justerer du lysstyrken for skjermen

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.

3

Fjern merket for

Tilpass til lysforhold, hvis det er merket av for dette valget.

4

Dra glideknappen for å justere lydstyrken.

Reduser lysstyrken for å øke batteriytelsen.

Slik angir du skjermvibrering ved berøring

1

Gå til startskjermen og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger> Lyd.

3

Merk av for

Vibrer ved berøring. Skjermen vil nå vibrere når du trykker på

funksjonstaster og bestemte programmer.

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Skjerm > Hvilemodus.

3

Velg et alternativ.

Hvis du vil slå av skjermen raskt, trykker du raskt på strømknappen .

Smart kontroll av bakgrunnslys

Smart kontroll av bakgrunnslys holder skjermen på så lenge du holder enheten i hånden.

Så snart du legger ned enheten, blir skjermen slått av i henhold til innstillingene for

hvilemodus.

Slik slår du på funksjonen for smart kontroll av bakgrunnslys

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Skjerm > Smart bakgrunnsbelysning.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Smart bakgrunnsbelysning mot høyre.