Sony Xperia E4g - Skjermlås

background image

Skjermlås

Du kan låse skjermen på flere måter. Nedenfor kan du lese en beskrivelse av

sikkerhetsnivået for hver type skjermlås, fra svakest til sterkest:

Sveip – ingen beskyttelse, men til gjengjeld har du veldig rask tilgang til startskjermen

Bluetooth-opplåsing – låser opp enheten ved å bruke sammenkoblede Bluetooth-

enheter

Ansiktsopplåsing – lås opp enheten ved å se på den

Mønster – tegn et enkelt mønster med fingeren for å låse opp enheten

PIN-kode – angi en PIN-kode på minst fire siffer for å låse opp enheten

Passord – angi et alfanumerisk passord for å låse opp enheten

Det er svært viktig at du husker skjermopplåsingsmønsteret, PIN-koden eller passordet. Der

ikke sikkert at du kan gjenopprette viktige data som for eksempel kontakter og meldinger uten

denne informasjonen.

Slik bytter du skjermlåstype

1

På startskjermen tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet > Skjermlås.

3

Følg instruksjonene på enheten og velg en annen type skjermlås.

Slik låser du opp skjermen med Bluetooth®-opplåsingsfunksjonen

Kontroller at din enhet og andre Bluetooth®-enheter er koblet sammen før Bluetooth®s

opplåsingsfunksjonen brukes. Se

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth®-enhet

siden 98 for å finne ytterligere informasjon om å koble sammen.

1

På startskjermen tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet.

2

Ta hurtig på

Skjermlås > Bluetooth unlock.

3

Ta hurtig på

Fortsett, og velg enheten som skal brukes til å låse opp skjermen, ta

deretter hurtig på

Fortsett.

4

Velg et alternativ som reservelås for å låse opp skjermen når ingen Bluetooth®-

enheter er koblet til.

5

I andre Bluetooth®-enheter skal du finne og ta hurtig på navnet til enheten under

Innstillinger > Bluetooth > Sammenkoblede enheter. Når Tilkoblet vises ved

siden av Bluetooth®-enhetene, skal du omgående trykk på enhetens av/på-tast.

Hvis enheten er koblet fra andre Bluetooth®-enheter, må skjermen låses opp med en PIN-

kode eller et mønster.

Slik konfigurerer du ansiktsopplåsingsfunksjonen

1

På Startskjerm tar du hurtig på >

Innstillinger > Sikkerhet > Skjermlås.

2

Ta hurtig på

Ansiktsopplåsing, og følg deretter instruksjonene på enheten for å ta

et bilde av ansiktet ditt.

3

Når ansiktet er registrert, tar du hurtig på

Fortsett.

4

Velg en reserveopplåsingsmetode, og følg instruksjonene på enheten for å fullføre

oppsettet.

Du oppnår best resultat hvis du tar bilde av ansiktet innendørs på et sted med godt lys, men

som ikke er alt for lyst, og du holder enheten i høyde med øynene.

Slik låser du opp skjermen med ansiktsopplåsingsfunksjonen

1

Aktiver skjermen.

2

Se på enheten fra samme vinkel som du brukte da du tok bilde av ansiktet ditt.

Hvis ansiktsopplåsingsfunksjonen ikke virker, må du bruke reserveopplåsingsmetoden for å

låse opp skjermen.

38

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik oppretter du en skjermlås med mønster

1

På startskjermen tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet > Skjermlås > Mønster.

3

Følg instruksjonene på enheten.

Hvis låsemønsteret blir avvist fem ganger på rad når du prøver å låse opp enheten, må du

vente i minst 30 sekunder før du kan prøve på nytt.

Slik endrer du skjermopplåsingsmønsteret

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet > Skjermlås.

3

Tegn skjermopplåsingsmønsteret.

4

Ta hurtig på

Mønster og følg deretter instruksjonene på enheten.

Slik oppretter du en skjermlås med PIN-kode

1

På startskjermen tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet > Skjermlås > Personlig kode.

3

Skriv inn en numerisk PIN-kode.

4

Ta om nødvendig hurtig på for å minimere tastaturet.

5

Ta hurtig på

Fortsett.

6

Skriv inn PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

7

Ta om nødvendig hurtig på for å minimere tastaturet.

8

Ta hurtig på

OK.

Slik oppretter du et passord for låsing av skjerm

1

Gå til Startskjerm og ta hurtig på >

Innstillinger > Sikkerhet > Skjermlås >

Passord.

2

Skriv inn et passord.

3

Ta om nødvendig hurtig på for å minimere tastaturet.

4

Ta hurtig på

Fortsett.

5

Skriv inn passordet på nytt for å bekrefte det.

6

Ta om nødvendig hurtig på for å minimere tastaturet.

7

Ta hurtig på

OK.

Slik viser du varsler fra låseskjermen

1

Dra statuslinjen nedover i låseskjermen.

2

Ta hurtig på varslingen du vil vise.

Varsler kan bare vises i låseskjermen når skjermen låses med

Sveip-modusen.