Sony Xperia E4g - Slik får du tilgang til innstillinger

background image

Slik får du tilgang til innstillinger

Du kan vise og endre enhetsinnstillingene fra menyen Innstilinger. Menyen Innstillinger er

tilgjengelig fra både appskjermen og hurtiginnstillingspanelet.

Slik åpner du menyen for enhetsinnstillinger fra appskjermen

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på

Innstillinger.

Slik ser du informasjon om enheten din

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Om telefonen.

Åpne innstillingspanelet

Bruk to fingre og dra statuslinjen nedover.

Slik velger du hvilke innstillinger som skal vises på hurtiginnstillingspanelet

1

Bruk to fingre og dra statuslinjen nedover, og ta deretter hurtig på

Rediger.

2

På linjen nederst på skjermen berører du og holder ikonet for hurtiginnstillingen

som du ønsker å legge til. Deretter drar du det til den øvre delen av skjermen.

Slik omorganiserer du hurtiginnstillingspanelet

1

Bruk to fingre og dra statuslinjen nedover, og ta deretter hurtig på

Rediger.

2

Berør og hold et ikon, og flytt det deretter til ønsket sted.

3

Ta hurtig på

Utført.