Sony Xperia E4g - Innhold

background image

Innhold

Komme i gang................................................................................ 6

Om denne brukerhåndboken.............................................................. 6
Oversikt over enheten......................................................................... 6
Montering............................................................................................7
Skjermbeskyttelse............................................................................... 9
Slik starter du enheten for første gang.................................................9
Hvorfor trenger jeg en Google™-konto?............................................10
Slik lader du enheten.........................................................................10

Grunnleggende informasjon.........................................................12

Slik bruker du berøringsskjermen...................................................... 12
Slik låser og låser du opp skjermen................................................... 14
Startskjerm........................................................................................14
Appskjermen.....................................................................................16
Navigering i apper............................................................................. 17
Små apper........................................................................................ 17
Moduler............................................................................................ 18
Snarveier og mapper.........................................................................19
Bakgrunn og temaer......................................................................... 20
Slik tar du en skjermkopi................................................................... 21
Status og varsler............................................................................... 21
Ikoner på statuslinjen.........................................................................22
Oversikt over apper...........................................................................24

Slik laster du ned apper............................................................... 26

Slik laster du ned apper Google Play™............................................. 26
Slik laster du ned apper fra andre kilder.............................................26

Internett og nettverk.....................................................................27

Surfe på Internett.............................................................................. 27
Internett- og MMS-innstillinger ..........................................................27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Slik deler du mobildatatilkoblingen.....................................................30
Slik kontrollerer du databruk..............................................................30
Slik velger du mobilnettverk...............................................................31
Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk)............................................. 32

Synkronisere data på enheten..................................................... 33

Synkronisere med Internett-kontoer.................................................. 33
Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®...................33

Grunnleggende innstillinger......................................................... 35

Slik får du tilgang til innstillinger......................................................... 35
Lyd, ringetone og volum....................................................................35

2

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

SIM-kortbeskyttelse ......................................................................... 36
Skjerminnstillinger............................................................................. 37
Daydream......................................................................................... 37
Skjermlås.......................................................................................... 38
Språkinnstillinger............................................................................... 39
Dato og klokkeslett........................................................................... 39
Slik forbedrer du lydutgangen............................................................40

Slik skriver du inn tekst................................................................ 41

Skjermtastatur...................................................................................41
Telefontastatur.................................................................................. 42
Slik legger du inn tekst med taleinndata............................................ 43
Slik redigerer du tekst....................................................................... 43
Tilpasse Xperia-tastaturet..................................................................44

Ringe............................................................................................ 45

Telefonsamtaler.................................................................................45
Slik mottar du anrop..........................................................................46
Aktive anrop......................................................................................48
Slik bruker du anropslisten................................................................ 48
Viderekoble anrop............................................................................. 49
Slik begrenser du anrop.................................................................... 49
Flere anrop........................................................................................50
Konferanseanrop...............................................................................50
Mobilsvar.......................................................................................... 51
Nødanrop..........................................................................................51

Kontakter .....................................................................................52

Slik overfører du kontakter................................................................ 52
Slik søker du i og viser kontakter....................................................... 53
Slik legger du til og redigerer kontakter..............................................54
Legge til informasjon om medisinske tilstander og nødstilfeller...........55
Favoritter og grupper.........................................................................56
Slik sender du kontaktinformasjon.....................................................57
Slik unngår du duplikatoppføringer av programmet med kontakter....57
Slik sikkerhetskopierer du kontakter.................................................. 57

Meldinger og chat........................................................................ 58

Slik leser og sender du meldinger......................................................58
Slik organiserer du meldinger............................................................ 59
Slik ringer du fra en melding.............................................................. 60
Innstillinger for meldinger...................................................................60
Direktemeldinger og video-chat.........................................................60

E-post...........................................................................................61

Konfigurere e-post............................................................................ 61
Slik sender og mottar du e-postmeldinger.........................................61

3

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Rute for e-postforhåndsvisning..........................................................62
Slik organiserer du e-postmeldinger.................................................. 63
Innstillinger for e-postkonto............................................................... 63
Gmail™.............................................................................................64

Musikk ......................................................................................... 65

Slik overfører du musikk til enheten .................................................. 65
Slik lytter du til musikk....................................................................... 65
Menyen for Walkman®-startskjermen............................................... 66
Spillelister..........................................................................................67
Slik deler du musikk.......................................................................... 68
Slik forbedrer du lyden...................................................................... 68
Visualisering ..................................................................................... 68
Gjenkjenne musikk med TrackID™....................................................68

FM-radio.......................................................................................71

Slik lytter du til radio.......................................................................... 71
Favorittradiokanaler...........................................................................72
Lydinnstillinger...................................................................................72

Kamera......................................................................................... 73

Ta bilder og spille inn videoer............................................................ 73
Ansiktsregistrering.............................................................................74
Slik bruker du Smile Shutter™ for å ta smilende ansikter...................74
Slik legge du den geografiske posisjonen til bildene dine................... 75
Generelle kamerainnstillinger............................................................. 75
Innstillinger for stillbildekameraet....................................................... 79
Innstillinger for videokameraet........................................................... 82

Bilder og videoer i Album............................................................. 85

Slik viser du bilder og videoer............................................................ 85
Slik deler og administrerer du bilder og videoer................................. 86
Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen........................... 87
Slik redigerer du videoer med Movie Creator-appen..........................88
Slik skjuler du bilder og videoer......................................................... 88
Menyen for albumstartskjermen........................................................ 89
Vise bildene dine på et kart............................................................... 90

Videoer......................................................................................... 92

Slik ser du videoer i appen Filmer...................................................... 92
Slik overfører du videoinnhold til enheten ..........................................93
Slik administrerer du videoinnhold..................................................... 93

Tilkobling...................................................................................... 94

Speile skjermen på enheten trådløst på en TV...................................94
Slik deler du innhold med DLNA Certified™-enheter......................... 94
Trådløs Bluetooth®-teknologi............................................................97

4

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid..100

Kontrollere tilbehør og innstillinger med Smart Connect...................100

Reise og kart.............................................................................. 103

Slik bruker du stedstjenestene........................................................ 103
Google Maps™ og navigering......................................................... 103
Slik bruker du datatrafikk når du reiser............................................ 104
Flymodus........................................................................................ 105

Kalender og vekkerklokke.......................................................... 106

Kalender......................................................................................... 106
Alarm og klokke.............................................................................. 107

Kundestøtte og vedlikehold....................................................... 109

Kundestøtte på enheten..................................................................109
Dataverktøy.....................................................................................109
Slik oppdaterer du enheten............................................................. 110
Slik finner du en enhet som har blitt borte ...................................... 111
Slik finner du ID-nummeret til enheten............................................. 112
Slik håndterer du batteriet og strømmen......................................... 112
Minne og lagring............................................................................. 114
Behandle filer ved hjelp av en datamaskin....................................... 115
Slik sikkerhetskopierer du og gjenoppretter innhold.........................116
Slik kjører du diagnosetester på enheten.........................................118
Slik starter du og tilbakestiller du enheten........................................118
Slik resirkulerer du enheten............................................................. 120
Begrensninger av tjenester og funksjoner........................................ 120
Juridisk informasjon........................................................................ 120

5

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.