Sony Xperia E4g - Internett- og MMS-innstillinger

background image

Internett- og MMS-innstillinger

Du må ha en fungerende mobildataforbindelse med riktige innstillinger for Internett og

MMS for å sende MMS-meldinger eller få tilgang til Internett hvis det ikke er et Wi-Fi®-

nettverk tilgjengelig. Her er noen tips:

For de fleste mobilnett og operatører er innstillinger for Internett og MMS-innstillinger

forhåndsinstallert på enheten. Da kan du bruke Internett og sende MMS-meldinger

umiddelbart.

I enkelte tilfeller kan du velge å laste ned innstillinger for Internett og MMS første gang du

slår på enheten, hvis du har satt inn et SIM-kort. Du kan også laste ned disse

innstillingene senere i innstillingsmenyen.

Du kan når som helst legge til, endre eller slette innstillinger for Internett og MMS på

enheten manuelt. Dersom du endrer eller sletter en Internett- eller MMS-innstilling ved en

feiltakelse, skal du laste ned Internett- og MMS-innstillingene på nytt.

Hvis du ikke får tilgang til Internett med et mobilt nettverk eller hvis MMS ikke fungerer,

selv om Internett- og MMS-innstillingene er lastet ned på enheten, skal du se

feilsøkingstipsene på

www.sonymobile.com/support/

vedrørende nettdekning, mobildata

og problemer med MMS.

Hvis STAMINA-modus er aktivert for å spare på strøm, blir all mobil datatrafikk stanset

midlertidig når skjermen er av. Hvis dette fører til tilkoblingsprobelmer, skal du forsøke å ikke

stanse noen apper og tjenester midlertidig, eller deaktiverre STAMINA-modus midlertidig. Se

Oversikt over funksjoner i STAMINA-modus

på side 113 for å finne ytterligere informasjon.

Slik laster du ned Internett- og MMS-innstillinger

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ... > Internett-innstillinger.

3

Ta hurtig på

Godta. Etter at innstillingene er ferdig nedlastet, vises i statuslinjen,

og mobildata blir slått på automatisk.

Hvis innstillingene ikke kan lastes ned til enheten, må du kontrollere signalstyrken på

mobilnettet. Flytt deg til et åpent område fritt for hindringer, eller gå bort til et vindu og prøv på

nytt.

Slik kontrollerer du om mobildata er slått på eller av

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Kontroller om avmerkingsboksen for

Mobildatatrafikk er merket eller ikke.

27

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik legger du til Internett- og MMS-innstillinger manuelt

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Ta hurtig på

Tilgangspunktnavn > .

4

Ta hurtig på

Navn, og angi et ønsket navn.

5

Ta hurtig på

APN-navn, og tast inn navnet på tilgangspunktet.

6

Skriv inn all informasjon som er påkrevd. Hvis du ikke har den påkrevde

informasjonen, skal du kontakte nettoperatøren for å få flere detaljer.

7

Når du er ferdig, tar du hurtig på og deretter

LAGRE.

8

Ta hurtig på alternativknappen ved siden av navnet på APN-en for å velge APN-en

som nettopp er lagt til. Etter at APN-en er valgt, blir den standard APN for

Internett- og MMS-tjenestene.

Slik viser du nedlastede Internett- og MMS-innstillinger

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Ta hurtig på

Tilgangspunktnavn.

4

Ta hurtig på et hvilket som helst tilgjengelig element for å vise flere detaljer.

Hvis du har flere tilgjengelige tilkoblinger, angis den aktive nettverkstilkoblingen med en merket

knapp .