Sony Xperia E4g - Slik deler du mobildatatilkoblingen

background image

Slik deler du mobildatatilkoblingen

Du kan dele enhetens mobildatatilkobling med en enkeltstående datamaskin ved hjelp av

en USB-kabel. Denne prosessen kalles USB-tilknytning. Ved å gjøre om enheten til et

flyttbart offentlig Wi-Fi®-tilkoblingspunkt kan du også dele enhetens datatilkobling med

opptil åtte enheter om gangen. Når enhetens mobildatatilkobling deles, kan andre

tilknyttede enheter bruke enhetens datatilkobling, for eksempel til å surfe på Internett,

laste ned apper eller sende og motta e-post.

Det kan hende du må klargjøre datamaskinen for å kunne opprette en nettverkstilkobling via

USB-kabel. På www.android.com/tether finner du mer oppdatert informasjon om dette.

Slik deler du datatilkobling ved hjelp av en USB-kabel

1

Deaktiver alle USB-kabeltilkoblinger til enheten.

2

Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med

enheten.

3

På Startskjerm tar du hurtig på .

4

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ... > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.

5

Merk av avmerkingsboksen

USB-tilknytning. Ta deretter hurtig på OK hvis du blir

bedt om det. vises i statuslinjen etter at du er tilkoblet.

6

Hvis du ikke lenger ønsker å dele datatilkoblingen, fjerner du markeringen for

USB-tilknytning, eller kobler fra USB-kabelen.

Enhetens datatilkobling og SD-kort kan ikke deles samtidig via en USB-kabel.

Slik bruker du enheten som en flyttbar Wi-Fi®-hotspot

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ... > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.

3

Ta hurtig på

Innstillinger for flyttbar trådløs sone > Konfigurer Wi-Fi-

tilkoblingspunkt.

4

Skriv inn

Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.

5

Ta hurtig på

Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype. Angi et passord om

nødvendig.

6

Ta hurtig på

Lagre.

7

Ta hurtig på , og merk av for avmerkingsboksen

Flyttbar trådløs sone.

8

Ta hurtig på

OK hvis du blir bedt om det for å bekrefte. vises i statuslinjen etter

et den flyttbare Wi-Fi®-sonen er aktiv.

9

Hvis du vil stoppe å dele datatilkoblingen via Wi-Fi®, fjerner du merket for

Flyttbar

trådløs sone.

Slik endrer du navn på eller sikrer den flyttbare hotspot

1

Ta hurtig på fra Startskjerm.

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ... > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.

3

Ta hurtig på

Innstillinger for flyttbar trådløs sone > Konfigurer Wi-Fi-

tilkoblingspunkt.

4

Angi nettverkets

Nettverksnavn (SSID).

5

Ta hurtig på

Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.

6

Angi et passord om nødvendig.

7

Ta hurtig på

Lagre.