Sony Xperia E4g - Slik kontrollerer du databruk

background image

Slik kontrollerer du databruk

Hold rede på og kontroller datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata

eller Wi-Fi®-forbindelsen, i en bestemt periode. Datamengden som brukes av de enkelte

30

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

appene, kan f.eks. også vises. Ved data som overføres via mobildatatilkoblingen, kan du

angi advarsler om databruk og grenser for å unngå tilleggskostnader.

Justering av databrukinnstillingene kan være til hjelp for å få større kontroll over databruk, men

er ikke en garanti mot tilleggskostnader.

Slik slår du datatrafikk på eller av

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Databruk.

3

Dra på glideren ved siden av

Mobildatatrafikk for å slå av eller på datatrafikk.

Når datatrafikk er slått av, kan du fremdeles opprette Wi-Fi®- og Bluetooth®-tilkoblinger.

Angi en advarsel om databruk

1

Kontroller at mobildata er slått på.

2

På Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk.

4

Dra advarselslinjene til de ønskede verdiene for å angi advarselsnivået. Du mottar

en varsel når datatrafikkmengden nærmer seg det angitte nivået.

Angi en grense for mobildatabruk

1

Kontroller at mobildata er slått på.

2

På Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk.

4

Merk av for

Begrens mobildatabruken, hvis det ikke allerede er merket av for, og

trykk deretter på

OK.

5

Dra den tilsvarende linjen til ønsket verdi for å angi grense for mobildatabruk.

Mobildata blir automatisk slått av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Kontrollere databruk for enkeltapper

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk.

3

Finn og trykk på ønsket program.

4

Merk av for

Begrens bakgrunnsdata.

5

Trykk på

Vis innstillinger for program for å få tilgang til mer spesifikke

programinnstillinger (vis tilgjengelige), og gjør de endringene du ønsker.

Ytelsen til det enkelte programmet kan muligens påvirkes hvis de tilhørende

databruksinnstillingene endres.

Slik viser du data som er overført via Wi-Fi®

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Databruk.

3

Ta hurtig på , merk deretter av for

Vis Wi-Fi-bruk hvis det ikke er merket av for

dette.

4

Ta hurtig på kategorien

Wi-Fi.