Sony Xperia E4g - Slik velger du mobilnettverk

background image

Slik velger du mobilnettverk

Enheten veksler automatisk mellom mobile nettverk avhengig av hvilke mobile nettverk

som er tilgjengelige der du befinner deg. Du kan også manuelt innstille enheten til å bruke

en spesiell type mobile nettverk, f.eks. LTE, WCDMA eller GSM.

Slik velger du en nettverksmodus

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Ta hurtig på

Nettverksmodus og velg deretter et nettverksmodus.

31

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik velger du et annet nettverk manuelt

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk > Nettoperatører.

3

Ta hurtig på

Søkemodus, og velg deretter Manuelt.

4

Velg et nettverk.

Hvis du velger et nettverk manuelt, vil ikke enheten søke etter andre nettverk selv om du

beveger deg utenfor rekkevidden til nettverket du valgte manuelt.

Aktivere automatisk nettverksvalg

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk > Nettoperatører.

3

Trykk på

Søkemodus > Velg automatisk.