Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Bruk Wi-Fi®-tilkoblinger for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-

poster. Når du har koblet til et Wi-Fi®-nettverk, husker enheten nettverket og kobler

automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde.
Enkelte Wi-Fi®-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den

aktuelle Wi-Fi®-nettverksadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.
De tilgjengelige Wi-Fi®-nettverkene kan være åpne eller sikret:

Åpne nettverk er angitt med ved siden av Wi-Fi®-nettverksnavnet.

Sikrede nettverk er angitt med ved siden av Wi-Fi®-nettverksnavnet.

Enkelte Wi-Fi®-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaste

nettverksnavnet (SSID). Hvis du kjenner nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen

over tilgjengelige Wi-Fi®-nettverk.

Slik slår du på Wi-Fi®

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Wi-Fi til høyre for å slå Wi-Fi® funksjonen på.

Det kan ta noen sekunder før Wi-Fi® blir aktiv.

Slik kobler du til et Wi-Fi®-nettverk automatisk

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger.

3

Ta hurtig på

Wi-Fi. Tilgjengelige Wi-Fi®-nettverk vises.

4

Ta hurtig på et Wi-Fi®-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede

nettverk. vises i statuslinjen når du er koblet til.

Ta hurtig på og ta deretter hurtig på

Skann for å søke etter nye, tilgjengelige nettverk. Hvis

du ikke klarer å koble deg til et

Wi-Fi-nettverk, skal du se på de aktuelle feilsøkingstips til

enheten på

www.sonymobile.com/support/

.

28

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Legge til et Wi-Fi®-nettverk manuelt

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Trykk på .

4

Skriv inn

Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.

5

Trykk på

Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.

6

Angi et passord om nødvendig.

7

Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, merker du

av for

Vis avanserte valg og redigerer slik du ønsker.

8

Trykk på

Lagre.

Kontakt administratoren for Wi-Fi®-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

Øke signalstyrken for Wi-Fi®

Du kan gjøre flere ting for å øke styrken på et Wi-Fi®-signal:

Flytt enheten nærmere Wi-Fi®-tilgangspunktet.

Flytt Wi-Fi®-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.

Ikke dekk til Wi-Fi®-antenneområdet på enheten (det merkede området på

illustrasjonen).

Wi-Fi®-innstillinger

Når du er koblet til et Wi-Fi®-nettverk eller når det finnes tilgjengelige Wi-Fi®-nettverk i

nærheten, er det mulig å se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å

varsle deg når et åpent Wi-Fi®-nettverk registreres.
Hvis du ikke er koblet til et Wi-Fi®-nettverk, bruker enheten mobildatatilkobling til å få

tilgang til Internett (hvis du har konfigurert og aktivert en mobildatatilkobling på enheten).

Ved å legge til en soveinnstilling for Wi-Fi®, kan du spesifisere om du ønsker å veksle fra

Wi-Fi® til mobildata.

Aktivere Wi-Fi®-nettverksvarsler

1

Slå på Wi-Fi®, hvis det ikke allerede er på.

2

På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Wi-Fi.

4

Trykk på .

5

Ta hurtig på

Avansert.

6

Merk av for

Varsling om nettverk.

Vise detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi®-nettverk

1

Fra Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Ta hurtig på Wi-Fi®-nettverket som du er koblet til. Nå vises det detaljert

nettverksinformasjon.

29

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik legger du til en hvileinnstilling for Wi-Fi®

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Avansert> La Wi-Fi være på i dvalemodus.

4

Velg et alternativ.