Sony Xperia E4g - Alarm og klokke

background image

Alarm og klokke

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lyd som er

lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av. Den

utløses imidlertid hvis enheten er i stillemodus.
Klokkeslettformatet som vises for alarmen, er det samme som formatet du velger for

generelle klokkeslettinnstillinger, for eksempel 12- eller 24-timersformat.

1

Gå til alarmstartskjermen

2

Vis en verdensklokke og juster innstillinger

3

Gå til stoppeklokkefunksjonen

4

Gå til tidsurfunksjonen

5

Åpne innstillingene for dato og klokkeslett

107

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

6

Slå en alarm av eller på.

7

Vis alternativer

8

Legg til en ny alarm

Slik stiller du inn en ny alarm

1

Gå til startskjermen og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Alarm og klokke.

3

Ta hurtig på .

4

Ta hurtig på

Tid, og juster tiden ved å bla opp og ned.

5

Ta hurtig på

Angi.

6

Du kan redigere andre alarminnstillinger hvis du ønsker det.

7

Ta hurtig på

Ferdig.

Slik utsetter du en alarm når den går

Ta hurtig på

Utsett.

Slik slår du av en alarm når den går

Dra til høyre.

Du kan også dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter ta hurtig på for å slå

av en utsatt alarm.

Slik redigerer du en eksisterende alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Utfør ønskede endringer.

3

Ta hurtig på

Ferdig.

Slik slår du av eller på en alarm

Åpne Alarm og klokke-appen, og dra glidebryteren ved siden av alarmen til av eller

på.

Slik sletter du en alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og hold deretter fingeren på alarmen du vil slette.

2

Ta hurtig på

Slett alarm, og ta deretter hurtig på Ja.

Slik velger du lyd for en alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Ta hurtig på

Alarmlyd og velg et alternativ, eller ta hurtig på for å velge blant

musikkfilene.

3

Ta hurtig på

Ferdig to ganger.

Slik angir du en gjentakende alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Ta hurtig på

Gjenta.

3

Merk sjekkboksene for de ønskede dagene, og ta deretter hurtig på

OK.

4

Ta hurtig på

Ferdig.

Slik aktiverer du vibrasjonsfunksjonen for en alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Merk av for

Vibrering.

3

Ta hurtig på

Ferdig.

Slik angir du at alarmen skal ringe når enheten er i stillemodus

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Merk av i avmerkingsboksen

Alarm i stille modus, og ta deretter hurtig på Ferdig.

108

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.