Sony Xperia E4g - Kalender

background image

Kalender og vekkerklokke

Kalender

Bruk kalenderappen til å holde oversikt over tidsplanene dine. Hvis du har logget på og

synkronisert enheten med en eller flere Internett-kontoer som inneholder kalendere, for

eksempel Google™-kontoen eller Xperia™ med Facebook-konto, vises

kalenderoppføringene fra disse kontoene i kalenderprogrammet. Du kan velge hvilke

kalendere du vil bruke i den kombinerte kalendervisningen.
Når et avtaletidspunkt nærmer seg, spiller enheten av en varsellyd som påminnelse. I

tillegg vises på statuslinjen.

1

Velg en visningstype og kalenderne du vil vise

2

Gå tilbake til dagens dato

3

Finn innstillinger og andre alternativer

4

Knips mot venstre eller høyre for å bla raskere

5

Valgt dato

6

Oppføringer for den valgte dagen

7

Legg til en kalenderhendelse

Slik oppretter du en kalenderhendelse

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på

Kalender.

2

Ta hurtig på .

3

Hvis du har synkronisert kalenderen med én eller flere kontoer, velger du kontoen

du vil legge til hendelsen i. Hvis du bare vil legge til hendelsen på enheten, tar du

hurtig på

Enhetskalender.

4

Skriv inn eller velg ønsket informasjon, og legg til deltakere i hendelsen.

5

Ta hurtig på

Ferdig for å lagre hendelsen og sende ut invitasjoner.

Vise en kalenderhendelse

1

På Startskjerm trykker du på og deretter på

Kalender.

2

Trykk på kontakten du vil vise.

Vise flere kalendere

1

Fra Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på

Kalender.

2

Trykk på og merk av for kalenderne du vil vise.

Slik zoomer du i kalendervisningen

Når

Uke- eller Dag-visningen er valgt, kniper du sammen fingrene for å zoome inn.

106

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Vise offentlige helligdager i Kalender-appen

1

På Startskjerm trykker du på og deretter på

Kalender.

2

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

3

Trykk på

Nasjonale helligdager.

4

Velg et alternativ, eller en kombinasjon av alternativer, og trykk deretter på

OK.

Vise bursdager i Kalender-appen

1

På Startskjerm trykker du på og deretter på

Kalender.

2

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Fødselsdager mot høyre.

4

Trykk på

Fødselsdager, og velg deretter kontaktgruppen du vil vise bursdager for.

Slik viser du værmeldinger i Kalender-appen

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på

Kalender.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Innstillinger.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Værvarsel mot høyre.

4

Hvis posisjonstjenester er deaktivert, tar du hurtig på

Hjemsted og søker etter

stedet du vil legge til.

Se

Slik bruker du stedstjenestene

på side 103 for å finne ytterligere informasjon om hvordan

stedtjenester aktiveres.

Endre innstillingene for værmelding i Kalender-appen

1

På Startskjerm trykker du på og deretter på

Kalender.

2

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

3

Trykk på

Værvarsel.

4

Juster innstillingene etter ønske.