Sony Xperia E4g - Ansiktsregistrering

background image

Ansiktsregistrering

Du kan bruke ansiktsregistrering for å fokusere på et perifert ansikt. Kameraet registrerer

automatisk opptil fem ansikter, som markeres med hvite rammer. En farget ramme viser

hvilket ansikt som er valgt som fokus. Fokus settes på ansiktet som er nærmest

kameraet. Du kan også ta hurtig på én av rammene for å velge hvilket ansikt som skal

være i fokus.

Slik slår du på ansiktsgjenkjenning

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på , og velg deretter .

3

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på .

4

Ta hurtig på

Fokusmodus > Ansiktsregistrering.

Slik tar du et bilde med ansiktsregistrering

1

Når kameraet er åpent og

Ansiktsregistrering er slått på, retter du kameraet mot

motivet. Opptil fem ansikter kan registreres, og hvert av de registrerte ansiktene

rammes inn.

2

Ta hurtig på rammen du ønsker å fokusere på. Ikke ta hurtig hvis du vil at

kameraet skal velge fokus automatisk.

3

En farget ramme viser hvilket ansikt som er i fokus. Ta hurtig på skjermen for å ta

bildet.