Sony Xperia E4g - Generelle kamerainnstillinger

background image

Generelle kamerainnstillinger

Oversikt over innstillinger for opptaksmodus

Automatisk motivgjenkjenning

Optimer innstillingene slik at de passer til alle motiver.

Manuelt

Juster kamerainnstillingene manuelt.

Ansikt i bilde

Ta bilder med front- og bakkameraet samtidig.

Multi-kamera

Spill inn det samme motivet fra flere vinkler på én skjerm.

Direkte på YouTube

Kringkast direktevideo til YouTube™.

AR-effekt

Ta bilder eller ta opp video med virtuelle motiver og aktører.

Kreativ effekt

Bruk effekter på bilder eller videoer.

Timeshift burst

Finn det beste bildet i en bildeserie.

Social live

Kringkast direktevideo til Facebook™.

Sweep Panorama

Ta vidvinkel- og panoramabilder.

Sound Photo

Ta bilder med bakgrunnslyd.

AR-moro

75

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Lek med virtuelle elementer i kameraets søker, og berik dine bilder eller videoer.

Portrettretusjering

Ta bilder med portrettstil i sanntid.

Automatisk scenegjenkjenning

Modusen for automatisk scenegjenkjenning registrerer forholdene der du tar bilder, og

justerer innstillingene for å sikre at du tar best mulig bilde.

Manuell modus

Bruk Manuell modus hvis du vil justere kamerainnstillingene manuelt for å ta bilder og

video.

AR-effekt

AR-effekter kan brukes på dine bilder eller videoer for å gjøre dem mer morsomme.

Denne innstillingen brukes til å integrere 3D-motiver i dine bilder eller videoer når du tar

dem. Helt enkelt velg motivet du vil ha, og juster plasseringen i søkeren.

Kreativ effekt

Du kan bruke ulike effekter på bildene eller videoene. Du kan for eksempel legge på en

nostalgieffekt for å få bildene til å se eldre ut, eller en skisseeffekt for å få et morsommere

bilde.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkel- og panoramabilder i horisontal eller vertikal retning med en enkel

trykk-og-sveip-bevegelse.

Slik tar du et panoramabilde

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på , og velg deretter .

3

Ta hurtig på

for å velge fotograferingsretning.

4

Ta hurtig på skjermen, og flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som

vises på skjermen.

Timeshift burst

Kameraet tar en serie på 31 bilder i et vindu på to sekunder – ett sekund før og etter at

du tar hurtig på kameraknappen på skjermen. Deretter kan du gå tilbake og finne det

perfekte bildet.

Slik bruker du Timeshift burst

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på , og velg deretter .

3

Ta bilder. Bildene du har tatt, vises som miniatyrer.

4

Bla gjennom miniatyrene og velg det bildet du ønsker å lagre. Deretter tar du

hurtig på .

Social live

Social live er et kameratakingsmodus som brukes til direkte videoavspilling på din

Facebook™-side. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling og være logget på Facebook™.

Videoene kan være inntil 10 minutter lange.

76

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik kringkaster du direktevideo med Social live

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på , og velg deretter .

3

Logg på Facebook™-kontoen.

4

Ta hurtig på for å starte kringkasting.

5

Ta hurtig på for å ta et bilde under kringkasting.

6

Ta hurtig på for å stoppe kringkasting.

Face in

Face in-modus kan brukes til å slå på kameraet foran og back samtidig slik at du kan ta

bilde av deg selv sammen med motivet.

Multikameramodus

Med multikameramodus kan du ta et bilde som kombinerer bilder fra to forskjellige vinkler

og enheter. Du ser to bilder i søkeren på enheten – ett fra ditt eget kamera og ett fra en

tilkoblet Xperia™-enhet eller et Sony-kamera som støtter NFC og Wi-Fi Direct-teknologi.

Deretter kan du redigere det du ser i søkeren før du tar bildet.
Hvis du for eksempel er på en konsert og ønsker å ta et bilde som kombinerer et bilde av

bandet fra én vinkel og publikum fra en annen, kan du bruke multikameramodus for å få

best effekt.
Du kan angi multikameramodus ved hjelp av NFC, som starter koblingen av de to

enhetene ved bruk av Wi-Fi Direct-teknologi. Begge enhetene må støtte NFC.

Multikameramodusen er ikke tilgjengelig i alle markeder.

Slik bruker du multikameramodusen

1

Slå på NFC-funksjonene på begge enhetene du vil koble sammen.

2

Aktiver kameraet på enheten.

3

Ta hurtig på , og velg deretter .

4

Ta hurtig på på skjermene på begge enhetene.

5

Berør NFC-deteksjonsområdene på hver enhet til hverandre. Begge enhetene skal

nå kobles sammen ved hjelp av Wi-Fi Direct-teknologi.

6

Når enhetene er koblet sammen, vises det to bilder i søkeren på enheten – ett fra

søkeren i kameraet og ett fra søkeren i den tilkoblede enheten.

7

Hvis du vil redigere bildene i søkeren, tar du hurtig på

.

8

Rediger bildene etter ønske. Du kan for eksempel ta hurtig på og holde et bilde og

dra det til den andre siden av søkeren for å endre rekkefølgen.

9

Når du er ferdig med redigeringen og klar til å ta det endelige kombinerte bildet,

tar du hurtig på

Utført > .

Portrettretusjering

Med denne funksjonen kan du retusjere portrettbilder idet du tar dem for å oppnå best

mulige resultater.

Slik bruker du portrettretusjeringsfunksjonen

1

Aktiver kameraet.

2

Ta hurtig på og deretter på .

3

Vis stilvelgeren ved å sveipe oppover på skjermen. Deretter velger du en

portrettstil for bildene dine.

4

Skjul stilvelgeren ved å ta hurtig på skjermen eller sveipe nedover.

5

Vis rammevelgeren ved å sveipe til venstre. Deretter velger du en

dekorasjonsramme.

6

Skjul rammevelgeren ved å ta hurtig på kameraskjermen eller sveipe til høyre.

Slik laster du ned kamera-apper

Kamera-apper som er gratis eller som kjøpes, kan lastes ned fra Google Play™ eller

andre kilder. Før du starter nedlasting må du kontrollere at du har en fungerende

Internett-tilkobling, fortrinnsvis Wi-Fi®, for å begrense datatrafikkostnader.

77

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik laster du ned kamera-apper

1

Åpne kamera-appen.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

NEDLASTBARE.

3

Velg appen som skal lastes ned, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen.

Hurtiglasting

Bruk innstillingene for hurtiglasting til å starte kameraet når skjermen er låst.

Bare start

Når du har dratt oppover, går hovedkameraet ut av hvilemodus.

Start og ta bilde

Når du har dratt oppover, går stillbildekameraet ut av hvilemodus, og det tas et bilde.

Start og spill inn video

Når du har dratt oppover, går videokameraet ut av hvilemodus og starter opptaket.

Av

Geotagging

Kategoriser bilder med detaljer om hvor du tok dem.

Berøringsopptak

Identifiser et fokusområde, og berør deretter kameraskjermen med fingeren. Bildet blir

tatt i det øyeblikket du slipper opp fingeren.

Lyd

Velg å slå på eller av lukkerlyden.

Datalagring

Du kan velge å lagre data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring.

Intern lagring

Bilder og videoer lagres på enhetens minne.

SD-kort

Bilder og videoer lagres på SD-kortet.

Hvitbalanse

Denne funksjonen justerer fargebalansen i henhold til lysforholdene. Ikonet for

hvitbalanseinnstilling er tilgjengelig på kameraskjermen.

Auto

Justerer fargebalansen automatisk i henhold til lysforholdene.

Glødelampe

Justerer lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer.

Fluorescerende

Justerer fargebalansen for lysstoffbelysning.

Dagslys

Justerer fargebalansen for sollys.

Overskyet

Justerer fargebalansen ved skyet værforhold.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i

Manuelt opptaksmodus.

78

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.